Krkobabić: Intenzivirane reforme

Beograd -- Potpredsednik Vlade Srbije Jovan Krkobabić kaže su poslovi na reformi penzionog sistema intenzivirani i da će oni do kraja oktobra biti predstavljeni MMF-u.

Izvor: Tanjug
Podeli

Krkobabić je u izjavi Tanjugu precizirao da su MMF-u predložene reforme penzijsko-invalidskog osiguranja u tri pravca - kadrovsko osposobljavanje PIO fonda za obavljanje složenih poslova, potpuno preispitivanje penzionog sistema i rad na uspostavljanju rada Centralnog registra.

On je naglasio da bi reforma penzionog sistema trebalo da rezultira usvajanjem niza zakonskih akata, među kojima novog zakona o reformisanom penzijskom sistemu, čije je usvajanje dogovoreno za početak naredne godine.

"Formirana je radna grupa koja radi na preispitivanju penzionog sistema u celosti. Njen zadatak je da preispita kriterijume za odobravanje starosne, invalidske, porodične penzije, preispitivanje dužine staža i godina života za odlazak u penziju, kao i visine penzije i načina na koji se ostvaruje invalidska penzija u raznim slučajevima", rekao je Krkobabić.

On je dodao da je u PIO fondu formiran i radni tim, na čijem je čelu direktor Fonda Slobodan Zdravković, sa zadatkom da se organizaciono, kadrovski i tehnički osposobi ta služba.

Kao treći segment reforme penzionog sistema, naveo je on, predloženo je uspostavljanje Centralnog registra osiguranika, zahvaljujući kome će se raspolagati preciznim podacima o broju poslodavaca koji uplaćuju doprinose, kao i broju radnika od čijih se plata ti doprinosi izdvajaju.

Krkobabić je objasnio da bi Zakon o Centralnom registru osiguranika trebalo da bude usvojen do kraja godine, a da sam registar počne da funkcioniše sredinom 2010. godine.

"Kada u oktobru predstavnici MMF dođu ponovo u Srbiju imaćemo prve skice rešenja za sva ta tri elementa", precizirao je Krkobabić.

On je naveo da je od nerazumevanja predstavnika MMF na početku pregovora 2008. godine do danas, došlo do potpune saglasnosti sa vođenjem penzione politike.

"Međunarodne organizacije su shvatile da smanjenje penzija ni u kom slučaju u ovom trenutku ne bi dalo pozitivne rezultate i da su naši predlozi dobri", ocenio je razgovore sa MMF Krkobabić i dodao i da su predstavnici Fonda otišli u uverenju da nije destabilizovana država, niti ekonomsko stanje u zemlji vođenjem računa o položaju penzionera.

strana 1 od 809 idi na stranu