Evo kako je bilo u Kragujevcu za vreme trodnevnog muzičkog festivala