Četiri sestre su odlučile da podignu crkvu na temeljima hrama