Direktorka Batuta: Možemo očekivati veći broj testiranja