Polovina ljudi obolelih od dijabetesa uopšte ne zna da boluje od opasne bolesti