Ko plaća godišnji porez na dohodak?

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica - rezidenti, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. S obzirom da još uvek nisu poznati svi statistički podaci, nije određen neoporezivi iznos dohotka za 2006. godinu. Podsećamo da je prosečna godišnja zarada za 2005. godinu iznosila 306.168 dinara.

Poreska uprava Republike Srbije
Podeli

Neoporezivi iznos za stranca rezidenta zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica, kao i za rezidenta upućenog u inostranstvo radi obavljanja poslova za rezidentno pravno jeste petostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno, ako obveznik - rezident upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za rezidentno pravno lice, ostvari zaradu u inostranstvu u visini manjoj od 60% od ukupno ostvarenog dohotka u kalendarskoj godini u kojoj se utvrđuje godišnji porez, primenjuje se neoporezivi iznos u visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade.

Dohotkom se smatra godišnji zbir:

1) zarada;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti;

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari;

6) oporezivog prihoda od osiguranja lica;

7) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka

8) oporezivih drugih prihoda;

9) prihoda po osnovima od 1-8, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi.

Prihodi pod 9) umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi.

U dohodak stranca - rezidenta ulaze samo zarade, ne računajući i dodatna primanja oslobođena u skladu sa članom 19. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. tog člana.

Dohodak za oporezivanje čini razlika između dohotka i neoporezivog iznosa.

Poreska osnovica

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Poreske stope

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po stopi:

1) za obveznika - rezidenta, koji je u kalendarskoj godini ostvario dohodak za oporezivanje:

- iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%;

- preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 15%.

2) za obveznika – stranca rezidenta i rezidenta upućenog na rad u inostranstvo, koji je u kalendarskoj godini ostvario dohodak za oporezivanje saglasno:

- iznos do osmostruke prosečne godišnje zarade - 10%;

- preko osmostruke prosečne godišnje zarade - 15%.

Primeri za izračunavanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Napomena: svi iznosi su u dinarima, a pretpostavljene ostvarene prihode ostvarili su obveznici rezidenti.

1. Ostvareni prihod 5.000.000 2.500.000 1.200.000
2. Plaćen porez 500.000 250.000 120.000
3. Plaćeni doprinosi  700.000  300.000  100.000
 4.  Dohodak (1-2-3)  3.800.000  1.950.000  980.000
 5.  Neoporezivi iznos  1.142.820  1.142.820  1.142.820
 6.  Dohodak za oporezivanje (4-5)  2.657.180  807.180  -
 7.  Lični odbici*  209.517  209.517  -
 8.  Osnovica za oporezivanje (6-7)  2.447.663  597.663  -
 9.  Porez po stopi od 10%**  207.612  59.766  -
 10.  Porez po stopi od 15%***  55.731  -  -
 11.  Godišnji porez na dohodak građana (9+10)  263.343  59.766  -


* Pretpostavljeni lični odbici su za obveznika i jedno izdržavano lice – 152.376 + 57.141 = 209.517 dinara.

** Stopa od 10% primenjuje se na iznos dohotka za oporezivanje do šestostruke prosečne godišnje zarade (2.285.640 dinara); preko tog iznosa primenjuje se stopa od 15%. U slučaju prvog obveznika stopa od 10% primenjuje se na iznos od 2.076.123 dinara, koji dobijamo kada od 2.285.640 dinara oduzmemo lične odbitke.

*** Stopa od 15% primenjuje se na iznos od 371.540 dinara, koji dobijamo kada od osnovice za oporezivanje oduzmemo iznos koji se oporezuje po stopi od 10% (2.447.663 - 2.076.123).

Ostale odgovore na pitanja iz komentara na ovaj tekst mozete naći  u rubrici Pitanja i odgovori po naslovom Porez na godišnji dohodak građana

Vaš savetnik

Kupoprodaja nepokretnosti

Kupoprodaja nepokretnosti u Srbiji, a posebno u Beogradu, i pravno i praktično je postala prilično složen, fizički naporan i stresan proces. Tome je doprinelo haotično stanje na tržištu nekretnina, nerealno visoke cene, međusobno nepoverenje potencijalnih kupaca i prodavaca (vrlo često opravdano, pa i korisno) i nesrazmeran broj agencija za posredovanje od kojih, po nekim procenama, najviše 10% profesionalno pruža svoje usluge.

Vaš savetnik utorak 30.01. 10:23 Komentara: 13

Mitovi o preduzetništvu: Put do uspeha

Poznati naslovi: „Moj put do uspeha“ ili „Kako sam ostvario san“ ili „Kako sam zaradio prvi milion“ ili...prisutni su u knjižarama i samoposlugama širom sveta. U Srbiji, čitamo romansirane biografije krimininalca, političara, estradnih zvezda, ali ne naiđosmo ni na jednu o čestitim, vrednim i uspešnim srpskim preduzetnicima.

Vaš savetnik utorak 23.01. 10:13 Komentara: 27

Elementi preduzetničkog procesa

U teoriji ima mnogo definicija preduzetništva, ali meni je najbliža ona koja definiše preduzetništvo kao proces koji se sastoji iz kreiranja (definisanja) biznis šanse i ideje, njene ocene, realizacije na tržištu i procenom novih biznis šansi.

Vaš savetnik utorak 16.01. 13:07 Komentara: 5

Mitovi i stereotipi o preduzetništvu

Razmišljajući o tome ko su najbolji preduzetnici, došao sam do zanimljivog zaključka. To su deca. Imaju jasnu viziju šta žele i šta im je cilj, svo raspoloživo vreme i energiju posvećuju njegovoj realizaciji, nemaju strah od rizika.

Vaš savetnik ponedeljak 15.01. 15:33 Komentara: 8

Penzije: Nema lakih rešenja

Ostvarivanje pristojne penzije je ponovo u žiži interesovanja javnosti zbog pojave dobrovoljnih penzijskih fondova. Novi fondovi predstavljaju neophodno širenje opcija kada je u pitanju obezbeđivanje prihoda u starosti.

Vaš savetnik sreda 10.01. 10:28 Komentara: 3

Investicioni fondovi

Uvek aktuelna tema o organizaciji i radu investicionih fondova, kod nas je krajem godine dobila dodatni podsticaj s obzirom na početak primene Zakona o investicionim fondovima, a posebno imajući u vidu kreiranje novog ambijenta za intezivnije uključivanje individualnih i “malih“ investitora na tržište hartija od vrednosti.

Vaš savetnik sreda 3.01. 11:45 Komentara: 8

Privatne penzije ili životno osiguranje?

Prva asocijacija na privatnu penziju mnogima je – neko osiguravajuće društvo, koje rentno osiguranje (vrstu životnog osiguranja) reklamira kao “sigurnu penziju”. Društva za upravljanje privatnim penzijskim fondovima, specijalizovana upravo za privatne penzije, negoduju zbog ovoga, potencirajući da “to nije isto”, a ta konstatacija (iz nepoznatog razloga) ima ljutiti prizvuk.

Vaš savetnik ponedeljak 18.12. 09:02 Komentara: 13
strana 1 od 2 idi na stranu