Ko plaća godišnji porez na dohodak?

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica - rezidenti, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. S obzirom da još uvek nisu poznati svi statistički podaci, nije određen neoporezivi iznos dohotka za 2006. godinu. Podsećamo da je prosečna godišnja zarada za 2005. godinu iznosila 306.168 dinara.

Poreska uprava Republike Srbije
Podeli

Neoporezivi iznos za stranca rezidenta zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica, kao i za rezidenta upućenog u inostranstvo radi obavljanja poslova za rezidentno pravno jeste petostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno, ako obveznik - rezident upućen u inostranstvo radi obavljanja poslova za rezidentno pravno lice, ostvari zaradu u inostranstvu u visini manjoj od 60% od ukupno ostvarenog dohotka u kalendarskoj godini u kojoj se utvrđuje godišnji porez, primenjuje se neoporezivi iznos u visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade.

Dohotkom se smatra godišnji zbir:

1) zarada;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti;

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari;

6) oporezivog prihoda od osiguranja lica;

7) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka

8) oporezivih drugih prihoda;

9) prihoda po osnovima od 1-8, ostvarenih i oporezovanih u drugoj državi.

Prihodi pod 9) umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi.

U dohodak stranca - rezidenta ulaze samo zarade, ne računajući i dodatna primanja oslobođena u skladu sa članom 19. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, ako su ispunjeni uslovi iz stava 3. tog člana.

Dohodak za oporezivanje čini razlika između dohotka i neoporezivog iznosa.

Poreska osnovica

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana je oporezivi dohodak, koji čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

2) za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, po članu.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Poreske stope

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po stopi:

1) za obveznika - rezidenta, koji je u kalendarskoj godini ostvario dohodak za oporezivanje:

- iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade - 10%;

- preko šestostruke prosečne godišnje zarade - 15%.

2) za obveznika – stranca rezidenta i rezidenta upućenog na rad u inostranstvo, koji je u kalendarskoj godini ostvario dohodak za oporezivanje saglasno:

- iznos do osmostruke prosečne godišnje zarade - 10%;

- preko osmostruke prosečne godišnje zarade - 15%.

Primeri za izračunavanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Napomena: svi iznosi su u dinarima, a pretpostavljene ostvarene prihode ostvarili su obveznici rezidenti.

1. Ostvareni prihod 5.000.000 2.500.000 1.200.000
2. Plaćen porez 500.000 250.000 120.000
3. Plaćeni doprinosi  700.000  300.000  100.000
 4.  Dohodak (1-2-3)  3.800.000  1.950.000  980.000
 5.  Neoporezivi iznos  1.142.820  1.142.820  1.142.820
 6.  Dohodak za oporezivanje (4-5)  2.657.180  807.180  -
 7.  Lični odbici*  209.517  209.517  -
 8.  Osnovica za oporezivanje (6-7)  2.447.663  597.663  -
 9.  Porez po stopi od 10%**  207.612  59.766  -
 10.  Porez po stopi od 15%***  55.731  -  -
 11.  Godišnji porez na dohodak građana (9+10)  263.343  59.766  -


* Pretpostavljeni lični odbici su za obveznika i jedno izdržavano lice – 152.376 + 57.141 = 209.517 dinara.

** Stopa od 10% primenjuje se na iznos dohotka za oporezivanje do šestostruke prosečne godišnje zarade (2.285.640 dinara); preko tog iznosa primenjuje se stopa od 15%. U slučaju prvog obveznika stopa od 10% primenjuje se na iznos od 2.076.123 dinara, koji dobijamo kada od 2.285.640 dinara oduzmemo lične odbitke.

*** Stopa od 15% primenjuje se na iznos od 371.540 dinara, koji dobijamo kada od osnovice za oporezivanje oduzmemo iznos koji se oporezuje po stopi od 10% (2.447.663 - 2.076.123).

Ostale odgovore na pitanja iz komentara na ovaj tekst mozete naći  u rubrici Pitanja i odgovori po naslovom Porez na godišnji dohodak građana

Vaš savetnik

Tekući računi

Tekući računi građana su lični računi pojedinaca koji služe za priliv i raspolaganje novčanim sredstvima. Tekuće račune građani mogu otvoriti kod banke nezavisno od toga da li imaju redovne mesečne prilive ili ne.

Vaš savetnik ponedeljak 18.10. 04:29 Komentara: 0

Proverite dokumenta pre kupovine nekretnine

Pre nego što se odlučite da kupite nekretninu, poznavoci ove oblasti savetuju da je najbitnije proveriti prateću dokumentaciju. Kako tržište nekretnina u Srbiji nije u svim delovima uređeno po istom principu, pre nego što se odlučite za kupovinu, treba da vidite da li je nekretnina uknjižena, neuknjižena ili u izgradnji.

Vaš savetnik četvrtak 22.05. 17:49 Komentara: 11

Berzanski indeksi u Srbiji

Indekse akcija ili bilo kojih drugih hartija konstruišu i održavaju berze, posebne specijalizovane kompanije koje izračunavaju indekse. U Srbiji rade dve berze - tržište kapitala u Beogradu i Produktna berza u Novom Sadu na kojoj se ugovara kupoprodaja ratarskih kultura i mineralnih djubriva.

Vaš savetnik petak 22.02. 19:55 Komentara: 0

Market Mejker - šta je to?

Market mejker (engl. Market Maker) je posebna i veoma poželjna vrsta učesnika u trgovanju hartijama od vrednosti. To su oni članovi berze koji ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje market mejking poslova, a koji istovremeno prihvataju uslove market mejkinga ustanovljene od strane berze čiji su član. O tome, sa samom berzom, potpisuju i ugovor kojim se i formalno obavezuju na obavljanje market mejking poslova.

Vaš savetnik četvrtak 14.02. 19:02 Komentara: 0

Hedž (Hedge) fondovi

Početkom 2007. godine srpsko finansijsko tržište postalo je bogatije za prve investicione fondove. Iako je prošla nepuna godina od tada, investicioni fondovi u Srbiji postali su veoma popularni, kako među privatnim, tako i institucionalnim investitorima. Pojava fondova umnogome je doprinela ublažavanju bankocentrične strukture domaćeg finansijskog tržišta, čime je građanima ponuđena alternativa, u smislu, izbora investicione strategije.

Vaš savetnik petak 18.01. 19:25 Komentara: 3

Platne kartice

Platne kartice su postale nezaobilazne u svakodnevnom životu. Zbog toga je važno da se dobro informišete o pogodnostima i troškovima različitih kartica koje vam se nude.

Vaš savetnik subota 6.10. 04:00 Komentara: 3

Minus po tekućem računu

Ukoliko trošite više od onoga što imate, tj. od onoga čime raspolažete na svom tekućem računu, vi zapravo koristite sredstva koja nisu vaša – koristite dozvoljenu pozajmicu po tekućem računu (dozvoljeni minus po tekućem računu), zbog čega ste dužni da platite odgovarajuću kamatu.

Vaš savetnik nedelja 2.09. 00:33 Komentara: 27
strana 1 od 6 idi na stranu