Ispod proseka u prirodnim naukamaĐaci u Srbiji u oblasti prirodnih nauka i matematike imaju manje znanja od
očekivanog međunarodnog nivoa, pokazuju rezultati istraživanja TIMSS 2007.

http://a.images.blip.tv/B92-NasiljePrisutnoIUOsnovnimKolama174-728.jpg