Mala škola akcionarstva 24 ep - Pravo akcionara na nesaglasnostStatutom akcionarskog društva predvidjeno je da akcionari imaju pravo na nesaglasnost, povlacenje jedne ili više klasa akcija sa tržišta. Akcionar koji se ne slaže sa odlukom akcionarskog društva može da traži od društva da otkupi njegove akcije.

http://a.images.blip.tv/B92-MalaKolaAkcionarstva24EpPravoAkcionaraNaNesaglasnost845-371.jpg

strana 1 od 2 idi na stranu