English | Shqip

Proces TV na B92

Projekat unapredjivanja demokratije i sprecavanja korupcije

 
B92SpecijaliLokalni izbori 2004Enciklopedija
     
 

utorak 30. 11. 2004. 20:32 CET

Naslovna strana specijala

Galerija fotografija parlamentarnih izbora 2004
Beograd, 06. 10. 2004.
Predsednik pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karic na konferenciji za novinare (FoNet)

Analize i komentari

 
 
 

Istraživanja javnog mnjenja

 
 
 

B92 o izborima

Intervjui

Enciklopedija izbora

Izborne vesti

OVLAŠĆENJA GRADONAČELNIKA I PREDSEDNIKA OPŠTINA
Na nedeljnim lokalnim izborima u Srbiji u većini opština građani Srbije će prvi put direktno birati gradonačelnike, odnosno predsednike opština.

Gradonačelnici se biraju po dvokružnom sistemu i imaće znatno veća ovlašćenja od sadašnjih predsednika skupština opština i gradova.

Funkcija gradonačelnika po novom zakonu je izvršna, a opštinsko veće čiji sastav on predlaže, a bira ga lokalne skupština, je savetodavno telo.

Predsednik opštine odnosno gradonačelnik, opštinsko ili gradsko veće i opštinska odnosno gradska uprava tri su, pored lokalne skupštine, najvažnija elementa lokalne vlasti.

Predsednik opštine, po zakonu, predstavlja i zastupa opštinu, neposredno izvršava i stara se o izvršavanju akata skupštine opštine, predlaže akte koje donosi skupština i način rešavanja pitanja o kojima odlučuje skupština opštine i stara se o izvršavanju poslova.

Predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, usmerava i usklađuje rad opštinske uprave, predlaže postavljenje i razrešenje načelnika opštinske uprave, naredbodavac je za izvršenje budžeta i donosi pojedinačna akteaza koje je ovlašćen zakonom, statutom ili odlukom skupštine.

Opštinsko veće je organ koji usklađuje ostvarivanje funkcija predsednika opštine i skupštine opštine i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom opštinske uprave.

Opštinsko veće čini do 11 članova, koje, na predlog predsednika opštine, bira skupština opštine.

Opštinsko veće, po zakonu, utvrđuje predlog odluke o budžetu opštine i vrši nadzor rada opštinske uprave, poništava ili ukida akta opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom ili opštinskim aktima.

Opšstinskom upravom rukovodi načelnik koga bira skupština na predlog predsednika. Načelnik samostalno postavlja rukovodioce organizacionih jedinica uprave.

Opštinska uprava, pored ostalog, priprema nacrte propisa i drugih akata koje donose skupština i predsednik, izvršava odluke i druge akte skupštine i predsednika i izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini.

Gradonačelnici i predsednici opšstina se biraju direktno, imaju velika ovlašćenja, pa je i za njihov opoziv potrebno direktno izjašnjavanje građana.

Predlog za opoziv mogu podneti političke stranke ili grupa gradjana, ako pribave potpise najmanje 10 odsto birača.

Predlog za opoziv može podneti i skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika, kao i Vlada Srbije, ako oceni da se povereni poslovi ne obavljaju u skladu sa zakonom.

O predlogu za opoziv izjašnjavaju se birači neposredno, tajnim glasanjem, i za opoziv je neophodno da se izjasni većina građana koji su izašli na glasanje.
Ovlašćenja glavnog arhitekte i opštinskog menadžera

 

Deteljnije o lokalnim izborima

 

Procedura glasanja na izborima

 

Hronologija lokalnih izbora u Srbiji

 

Prvi put direktan izbor gradonačelnika

 

Apstinencija

 

Bojkot

 

Cenzus

 

Izborna kampanja

 

Legitimnost i legalitet

 

Biračko pravo

 

Izvodi iz Ustava Srbije

 

Poslovnik Republičke izborne komisije

 

Zakon o lokalnim izborima