Beograd - Društvo - B92 Lokal

Na uvidu plan Linijskog parka u Beogradu: Veliki podzemni prolazi, beskonačna klupa, tematski vrtovi...

Sekretarijat za urbanizam grada Beograda oglasio je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije budućeg Linijskog parka, koji je izradio Urbanistički zavod Beograda.

Izvor: eKapija Beograd
Podeli
Foto: Beoinfo
Foto: Beoinfo

Kako je već predstavljeno na ranom javnom uvidu plana pre godinu dana, linijski park će biti izgrađen od pristaništa (Beton hale) do Pančevačkog mosta. Celokupno područje plana obuhvata 66 hektara, od čega 1.200 kvadratnih metara sam park.

Izradi Plana prethodila je izrada idejnih rešenja za 10 prostornih celina koja su predstavljala su osnov za izradu nacrta plana, prenosi Ekapija.

Plan pored gradnje samog parka obuhvata i mrežu saobraćajnica (Ulice Nova 1, Bulevar Vojvode Bojovića, Dunavska, Tadeuša Košćuška, Dubrovačka, Mike Alasa, Dunavski kej, Dunavski kej 1, Knežopoljska, Viline vode 1,2 i 3, Poenkareova, Žorža Klemensoa, Mitropolita Petra i Ulica Rampa 1), javne parkinge, pešačku stazu, crpne stanice, kompleks toplane Dunav, merno-regulacionu stanicu, predškolske ustanove, visokoškolske ustanove, ustanove primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i ustanove kulture, sportsko-rekreativne i takmičarsko-sportske komplekse, kao i mešovite gradske centre u zoni centra Beograda.

Foto: Beoinfo
Foto: Beoinfo

U okviru granice plana, prema nameni, nalaziće se sedam celina:

Celina 1 se prostire duž duž Bulevara Vojvode Bojovića i Dunavske ulice obuhvatajući nekadašnji koridor železničke pruge oko Kalemegdana do Pančevačkog mosta. Pretažna namena ove celine je sam linijski park.

Celina 2 je pretežno sportskog karaktera i obuhvata postojeći SRPC "Milan Gale Muškatirović", postojeće terene FK "Polet i Dorćol" i Teniski centar "Novak".

Celina 3 obuhvata prostor nekadašnje Marine "Dorćol" koji se transformiše u mešovite gradske centre, prostor nekadašnje Termoelektrane "Snaga i svetlost" koji je predviđen za revitalizaciju sa novom namenom (kultura) i prostor između nekadašnje termoelektrane i reke Dunav koji je planiran za park.

Celina 4 obuhvata kompleks postojeće toplane "Dunav" i objekat postojeće crpne stanice koji se zadržava. U ovoj celini osnovna namena su planirane površine za infrastrukturne objekte i komplekse.

Celina 5 planirana je za objekte i komplekse javih službi - visokoškolske ustanove, Fakultet muzičke umetnosti sa katedrom za ples.

Celinu 6 predstavlja prostor u okviru koga se nalazi hotel "Admiral" i u kojoj se daje mogućnost razvoja postojeće namene (komercijalni sadržaji).

Celina 7 predviđena je za mešoviti gradski centar, a u okviru ove celine nalazi se i ustanova primarne zdravstvene zaštite.

Napominje se da je pri projektovanju objekata potrebno predvideti i prirodom inspirisana rešenja kao što su zeleni zidovi, zeleni krovovi i krovne bašte, a u okviru javne zelene površine obezbediti i sadržaje za ptice i druge životinje, ekološka staništa, ostrva svežine, eko urbani mobilijar, zelene zvučne barijere kod tranzitnog sadržaja i slično.

Saobraćajna rešenja u okviru Linijskog parka podrazumevaju izgradnju podzemnih prolaza (podvožnjaka). U nastavku ulice Tadeuša Košćuška u pravcu Dunava, planiran je podzemni prolaz ispod Dunavske ulice i linijskog parka u dužini od oko 85 metara. Podzemni prolaz Dubrovačke ispod Dunavske ulice i linijskog parka je planiran u dužini od oko 70m. U Knežopoljskoj ulici je takođe planiran podzemni prolaz ispod linijskog parka u dužini od oko 10m. Takođe je planiran i podzemni prolaz u nastavku Cvijićeve ulice u dužini od oko 65m sa profilom koji sadrži kolovoz od 12,0 metara i obostrane trotoare širine od po 2,50 metra.

Delovi parka ispod kojih podzemno prolaze saobraćajnice, u nadzemnom delu predstavljaju deo jedinstvene javne zelene površine - Linijski park.

U okviru plana gradiće se i nova vodovodna, kanalizaciona i elektroenergetska mreža, telekomunikaciona infrastruktura i novi gasovodni kapaciteti.

Sam Linijski park je planiran kao jedinstvena celina površine oko 22,8 hektara, na šesnaest parcela.

Linijski park je planiran kao deo jedinstvenog sistema zelenih površina Beograda, a delovi parka treba da budu uređeni kao funkcionalne celine za odmore, meditaciju i rekreaciju.

Kako je navedeno u planu, neophodno je postići celovitost parka kontinualnim stazama za kretanje pešaka, biciklista i rekreativaca, koje povezuju funkcionalne celine uređene i opremljene tako da omogućavaju odmor, pasivnu rekreaciju, edukaciju, socijalizaciju i duhovni razvoj posetilaca u mikroklimatski i ambijentalno prijatnom prostoru parka.

Foto: Beoinfo
Foto: Beoinfo

Projekat od 55 miliona evra: Pogledajte kako će izgledati Linijski park FOTO

"Linijski park u Beogradu kao u Njujorku i Moskvi": Imaće 10 različitih celina VIDEO/FOTO

Od Beton hale do Pančevačkog mosta: Linijski park na javnom uvidu

Dužinom celog parka planirane su orijentacione trase pešačke, biciklističke i trim staze.

Pored postojeće staze (deo staze od Dorćola do Ade Ciganlije), planirane su i staze duž Ulice Tadeuša Košćuška, Dunavskog keja i Dunavske.

Veliko šetalište raslojeno na dve visine nadovezuje se na već postojeće šetalište unutar obaloutvrde (vodno zemljište) duž SRPC "Milan Gale Muškatirović.

Biće formirana poprečna komunikaciona i vizuelna vezu koja spaja Beogradsku tvrđavu sa Dunavskim priobaljem, a koja se završava platformom iznad vode.

Sastavni deo Linijskog parka predstavlja i javna zelena površina u priobalju (vodno zemljište), navodi se na sajtu eKapija.

U okviru parka nalaziće se različiti tematski ozelenjeni prostori (cvetni vrt, aromatični vrt, isceliteljski vrt, senzorski vrt, vlažno stanište, vrt aromatičnog bilja, urbano pčelarstvo, sisteme za sakupljanje atmosferskih voda i druga prirodom inspirisana rešenja).

Prostori za odmor predviđeni su u vidu prostora za sedenje, ležanje, meditaciju i sl. na zatravljenoj podlozi u hladu krošnji drveća, sa mobilijarom od drveta koji prati konfiguraciju terena.

Foto: Beoinfo
Foto: Beoinfo

Elemente sa vodom (česme, fontane, brčkališta, vodene površine i vodeni tokovi u formiranom koritu) treba postaviti u svim funkcionalnim celinama parka.

Park je potrebno opremiti standardnom infrastrukturom i sistemom za zalivanje, električnom mrežom za osvetljenje celog parka i priključcima na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Ističe se da primarno treba uključiti korišćenje obnovljivih izvora energije (pre svega solarne) za osvetljenje staza, punjače mobilnih telefona i punjenje malih električnih vozila (trotineta i bicikala).

U okviru parka postojaće i prostori za edukaciju na otvorenom - plato, amfiteatar, pergola. Amfiteatar će se nalaziti u delu parka koji je najbliži Trgu Republike. Amfiteatar i pozornica treba da obezbede prostor za odvijanje kulturnih događaja (pesničke večeri, koncerti, pozorišne predstave...) za manji kapacitet posetilaca (do 100 osoba).U planu je i postavljanje novih spomenika i skulptura.

Ističe se i da se jedna od podcelina Linijskog parka nalazi se na prostoru srednjovekovnog dunavskog pristaništa na platou Donjeg grada Beogradske tvrđave na kojem je i Kula Nebojša, a granicama spomenika prirode Kalemengdanski rt sa kojim će se Linijski park graničiti obuhvaćena je jedinstvena prirodna retkost geološkog karaktera na tlu Srbije - profil morskog spruda iz najstarijeg stadijuma u istoriji nekadašnjeg Panonskog mora.

Predviđa se nasipanje platoa ispred Kule Nebojša do kote stogodišnje velike vode, prolaz ispod nekadašnje železničke pruge bio bi zatvoren, dok bi bila izgrađena pasarela za prelaz pešaka preko pruge.

Istorijski kontinuitet prostora parka ostvariće se i kontinuiranom predstavom železničke pruge, i to zadržavanjem delova postojećih šina i/ili simulacijom šina novim materijalima, koje bi u različitim delovima parka imale različitu ulogu, na primer: staze, cvetnjaci, vegetacijski aranžmani, vodeni elementi (površine i tokovi), klupe, dečije penjalice, nadstrešnice, pergole i drugi elementi parkovskog uređenja. U tom kontekstu, treba predvideti i rekonstruisane vagone voza.

Foto: Beoinfo
Foto: Beoinfo

Jedna od osobenosti parka biće i beskonačna betonska klupa sa dvostranom orijentacijom koja će deliti Linijski park sa jedne strane na Japanski vrt, a sa druge na glavno šetalište. Klupa je zamišljena kao kontinualna konstrukcija koja se uvija, spušta, uzidiže i krivi, stvarajući prostore za sedenje, ležanje, za ostavljanje bicikla, portale za prolaz, kao i prostore za decu.

U okviru parka planirani su i otvoreni tereni za rekreaciju (dečja igrališta, otvoreni tereni za aktivnu i pasivnu rekreaciju - tereni za košarku, fudbal, badminton, odbojku, jogu, teretane na otvorenom).

Na parceli Linijskog parka naći će se i tri objekat stanice metroa, dve podzemne garaže, javni toalet, turistički punkt i prostor za izdavanje bicikala. Gradnja podzemnih garaža predviđena je na 25.852 kvadratnih metara.

U planu se ističe da je obavezna izrada Projekta pejzažno-arhitektonskog uređenja Linijskog parka kao jedinstvenog prostora.

U okviru celokupnog područja plana Linijskog parka, predviđeno je povećanje broja stanovnika sa 360 na 5.402. Broj stanova povećaće se sa 50 na 1.862.

Stoga je potrebno izgraditi pet depandansa predškolskih ustanova, jednu novu visokoškolsku ustanovu (Fakultet muzičke umetnosti sa katedrom za ples) i jedan dom zdravlja sa radnom jedinicom za ustanovu socijalne zaštite.

Kada je reč o sportskim objektima u okviru plana, u planu je teniski centar za treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa u na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Plan je na javnom uvidu do 15. juna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.