Smanjeni porezi na honorare

Beograd -- Skupština Srbije danas je usvojila izmene Zakona o porezu na dohodak građana kojima su smanjeni porezi na autorske honorare.

Izvor: B92, Beta
Podeli

Porezi na honorare povećani su 8. maja, nakon čega su poslodavci i honorarci ocenili da će to povećanje ugroziti radna mesta honoraraca, pa je Vlada Srbije 21. maja usvojila izmene Zakona o porezu na dohodak građana i po hitnom postupku ih prosledila Skupštini Srbije na usvajanje.

Stope normiranih troškova koji se priznaju kod obračuna poreza su, po zanimanjima, podignute sa 30 nа 50 odsto, sa 20 na 43 odsto i sa 20 na 34 odsto.

Po ovim izmenama, poslodavac uz isplatu autorskog honorara za nezaposlena lica plaća ukupno 54,3 odsto doprinosa i poreza, za zaposlene ta davanja iznose 44 odsto a za samostalne umetnike je to 20 odsto.

Skupština Srbije danas je usvojila i garanciju bankama “Sosijete ženeral” i “Unikredit” za kredit od ukupno 175 miliona evra koje će uzeti javno preduzeće “Putevi Srbije” da bi preduzećima za puteve platilo za radove izvedene u prethodnih nekoliko godina.

Putevi Srbije bi od banke "Sosijete ženeral" trebalo da uzmu kredit od 100 miliona evra, u jednoj tranši do 30. juna ove godine, rok otplate je pet godina, sa počekom od jedne godine i promenljivom kamatnom stopom.

Srbija će od banke “Unikredit ” uzeti kredit od 75 miliona evra, sa rokom otplate od pet godina, uz promenljivu kamatnu stopu, a sredstva će povući do 29. novembra.

Predviđeno je da Srbija kao garant izmiri obaveze “Puteva Srbije” po zaduženju kod “Unikredit banke” u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izmirivanja obaveze.

Oba zakona stupiće na snagu na dan objavljivanja.

strana 1 od 84 idi na stranu