Kon: Tada smo se svi, osim dr NestoroviŠa, organizovali u medicinsku grupu VIDEO