Pitanje za doktora: Dobro jutro, da li bi ste pustili dete sada napolje?; Doktor: Ne bih