8

"ZSO moguć put ka nagodbi o statusu Kosova"

Analitičari u Evropskoj uniji su saglasni da će u dijalogu Beograd-Priština dogovorena ZSO biti pravni subjekt i imati određena izvršna ovlašćenja.

Sve vesti

Analitika