Koliko je put uticao na "saobraćajke" - utvrđivaće stručni tim

Uticaj puta na izazivanje i posledice saobaćajnih nesreća tragičnog ishoda utvrđivaće nezavisan stručni tim, predviđa novi pravilnik Ministarstva saobraćaja.

Izvor: Tanjug
Podeli
Ilustracija: Deposit photos/elenathewise
Ilustracija: Deposit photos/elenathewise

Pravilnikom o sadržini i načinu sprovođenja nezavisne ocene doprinosa javnog puta nastanku, odnosno posledicama saobraćajne nezgode utvrđen je način formiranja, rada i nadležnost stručnog tima koji utvrđuje doprinos puta saobraćajnoj nezgodi.

Stručni tim za sprovođenje Nezavisne ocene bira upravljač puta, a njegovi članovi izlazi na lice mesta da utvrdi sve elemente koji su mogli imati uticaj u procesu nastanka saobraćajne nezgode i njenih posledica i to čini u istim ili sličnim uslovima kao u vreme nezgode.

Na bezbednost saobraćaja najviše utiču čovek, vozilo, put i okolina, a stručni tim radi sa posebnim osvrtom na uticaj puta na saobraćajnu nezgodu i njenu posledicu.

Profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Boris Antić kaže da je nezavisna stručna ocena faktora puta jedna od procedura iz razvijenog sveta.

"To je metod kada se kod saobraćajnih nezgoda sa poginulim izlazi na lice mesta od strane stručnog tima i utvrđuje da li je put doprineo bilo nastanku nezgode ili posledicama koje su nastupile", kaže Antić i dodaje da će ovaj Pravilnik uz niž drugih omogućiti sistemsko upravljanje bezbednosti u saobraćaju.

On ističe da je nezavisno mišljenje od najvećeg značaja upravljaču puta.

"Njemu takav izveštaj tačno ukazuje koji su to eventualni nedostaci puta koji su doveli do nezgode ili uticali da posledice budu veće", kaže on.

Dodaje da je to generalno sistemski doprinos bezbednosti svima koji su u saobraćaju i na putnoj mreži. Za sudske postupke dokaze prikupljaju uviđajne ekipe, a Pravilnikom je određeno da će prilikom utvrđivanja doprinosa puta saobraćajki i stručni tim izaći na na lice mesta.

Prema Pravilniku, ovaj tim je u kontaktu sa područnom organizacionom jedinicom MUP-a, od kojih dobijana na uvid informacije.

"Nezavisnom timu i policija mora da obezbedi određene podatke odnosno pomogne pri pisanju izveštaja", napominje Antić.

Stručni tim čine najmanje dva lica odgovarajućih kvalifikacija a, kako je u Pravilniku navedeno, u slučaju ponavljanja saobraćajne nezgode u periodu od dve godine na mestu na kome je sprovedena nezavisna ocena, lice koje je učestvovalo u prethodnoj analizi ne može ponovo biti u stručnom timu.

strana 1 od 139 idi na stranu