Osnovano Bioetičko društvo

Beograd -- U Beogradu je osnovano Bioetičko društvo Srbije radi uspostavljanja novog teorijskog i praktičnog tretiranja celokupnog sveta života.

Izvor: B92, Tanjug
Podeli

Bioetika je jedna od najaktuelnijih naučnih grana danas, s obzirom na to da se kroz bioetiku prelamaju pitanja poput upotrebe matičnih ćelija u lečenju, prava fetusa, surogat-majki, prava na samoubistvo... Bioetika obuhvata pravna, moralna, socijalna, etnička pitanja, vezana za savremeni razvoj biomedicinskih tehnologija i njihov uticaj na čovekom fizički i mentalni život i zdravlje.

Život u svim njegovim oblicima, kao što su svet života, čovekov, društveni, svakodnevni, još nerođeni život, ali i odgovornost prema njemu, pitanja su kojima će se baviti domaći eksperti u cilju uspostavljanja svojevrsne "bioetičke arene".

Društvo je osnovano na Medicinskom fakultetu, a čine ga istraživači i eksperti i prirodnih i humanističkih nauka.

To društvo će sarađivati i sa brojinim sličnim regionalnim organizacijama u cilju terorijskog i praktičnog angažmana na bioetičkom rekonstruisanju čoveka i njegovog sveta, rekao je Tanjugu dekan Medicinskog fakuleta i jedan od osnivaca društva, prof. dr Bogdan Đuričić.

Prvi predsednik društva je profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Milenko Perović.

Sa Medicinskog fakulteta, pored Đuričića, u radu Društva učestvuju i prof. dr Karel Turza i asistent Sandra Radenović, koji poslednjih godina istražuju različite segmenta bioetike, popularnog intelektualnog projekta, koji u sebe uključuje veliki broj naučnih disciplina.

strana 1 od 82 idi na stranu