Da li smatrate da su novinari/ke potpuno slobodni/e u svom radu ili su izloženi/e pritiscima državnih i partijskih funkcionera?

Podeli

7. Pitanje

Strategijom razvoja sistema javnog informisanja je definisan javni interes, uloga države u sistemu javnog informisanja, položaj i uloga javnih glasila u demokratskom društvu, vlasništvo u javnim glasilima, javnost vlasništva i medijska koncentracija. Strategijom je definisana i uloga štampanih javnih glasila i novinskih agencija, koji su najviše pogođeni krizom u medijskom sektoru, kao i načela i uslovi za dalji razvoj elektronskih i medija na novim tehnološkim platformama i poseban položaj javnog servisa u sistemu javnog informisanja.

Zakon o radiodifuziji se zasniva na načelu pune afirmacije građanskih prava i sloboda, posebno slobode izražavanja i pluralizma. Ukoliko dođe do kršenja odredaba Zakona koje se odnose na zabranu podsticanja diskriminacije ili govora mržnje usmerenih prema pripadnicima nacionalnih manjina Savet Republičke radiodifuzne agencije ima mogućnost da izrekne neku od mera – opomena, upozorenje, privremeno ili trajno oduzimanje dozvole za emitovanje programa.

Zakonom o radidifuziji predviđeno je poštovanje opštih programskih standarda dok je urednicima medija ostavljena sloboda da program usaglase sa potrebom građana da budu obavešteni. Svi emiteri su u oblasti svoje programske koncentracije dužni da prilikom emitovanja programa poštuju utvrđene standarde u odnosu na sadržaj programa.

U toku redovnog nadzora programa emitera po službenoj dužnosti Republička radiodifuzna agencija u proteklom periodu nije uočila nepravilnosti u smislu kršenja odredbi Zakona o radiodifuziji koje se odnose na zabranu podsticanja diskriminacije ili govora mržnje usmerenih prema pripadnicima nacionalnih manjina u programima nacionalnih i pojedinih regionalnih emitera u redovnom nadzoru.

Zaštita novinara od nasilničkog ponašanja se ostvaruje primenom Krivičnog zakonika. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu trenutno postupa u predmetima u kojima su oštećeni novinari zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ i krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 1. KZ.

Pošaljite odgovor na državni izveštaj

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.

strana 1 od 3 idi na stranu