Zoran Dragišić - kandidat Pokreta radnika i seljaka

datum i mesto rođenja: 1967, Beograd

obrazovanje: Magistar pravnih nauka

dosadašnje kandidature: 2012.

stranka: Pokret radnika i seljaka

Zoran Dragišić rođen je 1967. godine u Beogradu. Završio je Fakultet civilne odbrane u Beogradu i Pravni fakultet u Beogradu. Magisterijum pravno-političkih nauka stekao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1998. radom "Međunarodnopravni položaj učesnika nemeđunarodnih oružanih sukoba". Doktorsku disertaciju "Pravno-politički status nacionalne bezbednosti" odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 2004. godine.

Od 1994. godine radi na Fakultetu bezbednosti: prvo kao asistent-pripravnik na predmetu Politički sistem, od 1998. kao asistent na pomenutom i predmetu Osnovi bezbednosti, a od 2004. kao docent na predmetima Osnovi bezbednosti i Bezbednosni menadžment.

Rukovodilac je specijalističkih studija Bezbednosni menadžment u oblasti odbrane od terorizma. Član je redakcije časopisa Ljudska bezbednost, a često se vojnopolitičkim komentarima oglašava u medijima.

Objavio je preko 20 radova u domaćim i stranim časopisima s područja bezbednosnog menadžmenta, međunarodne bezbednosti, sistemâ nacionalne bezbednosti, upravljanja i kontrole sistemâ bezbednosti i odbrane od terorizma.

izvor: www.fb.bg.ac.rs