Nove konferencije i seminari u Beogradu

Beograd -- U Beogradu će se, već tradicionalno, organizovati veliki broj konferencija, seminara i obuka uz pomoć kojih možete steći dodatne veštine.

Izvor: B92
Podeli
Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

U MNG centru 26. novembra održaće se seminar čiji polaznici će moći da se upoznaju sa svim novinama koje donosi kako Zakon o stečaju i Zakon o finansijskom obezbeđenju, što će im omogućiti lakšu primenu zakona.

Seminar najpre može pomoći pravnicima u privrednim društvima, bankama i osiguravajućim društvima, zatim pravnim zastupnicima koji rade na poslovima zastupanja pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti, direktorima i predsednicima upravnih odbora preduzeće, banaka i drugih privrednih subjekata.

Od 26. do 30. novembra u Mokrogorskoj školi menadžmenta održavaće se Program Ekonomija, jedan od modula profesionalnog MBA (PMBA) programa, koji ima za cilj predstavljanje aktuelnih oblasti mikro i makroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla.

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa trendovima i izazovima makroekonomije Srbije i sveta: makroekonomskim agregatima i pokazateljima (komponente BDP-a), monetarnom politikom (kamatne stope i devizni kursevi), fiskalnom politikom (porezi, deficit i javni dug), ekonomskim odnosima sa svetom (tokovi robe i kapitala, devizne rezerve). U oblasti mikroekonomskih tokova, pokrivene su oblasti troškova preduzeća, formiranja cena i implikacija različitih tržišnih struktura za poslovno odlučivanje.

Udruženje Reformator 29. novembra organizuje edukaciju "Poslovni plan - ekonomska opravdanost investicionih ulaganja".

Tematske oblasti: Poslovni plan: pojam i karakteristike, vrste, studija izvodljivosti i prethodna studija izvodljivosti, uloga i značaj poslovnog plana za donošenje strategijskih i investicionih odluka, pribavljanje resursa, Forma i sadržaj poslovnog plana: afirmisane metodologije (metodologija Svetske banke, UNIDO metodologija i sl.), Zajednička metodologija za ocenu društveno-ekonomske efikasnosti investicija, Operativni plan (plan proizvodnje/pružanje usluga), Marketing plan (plan prodaje), Plan nabavke, Finansijski plan: investiciona ulaganja, izvori finansiranja, utvrđivanje rezultata poslovanja, projektovanje sintetičkih finansijskih izvešaja, finansijska analiza, utvrđivanje efektivnosti investicije, analiza rizika, Primeri i demonstracija primera.

Kompanija WTS porezi i finansije održaće 30. novembra seminar iz poreskih aktuelnosti i promena koje nas očekuju u 2019. godini pod nazivom "Poreski izazovi u 2019. godini".

Neka od pitanja koja će se razmatrati na seminaru su i da li su poreski obveznici spremni na promene koje ih očekuju u 2019. godini, šta nam donosi potpisivanje multilateralnog sporazuma i kakve se izmene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja mogu očekivati, šta donosi uvođenje BEPS regulative i izmenjene OECD smernice za transfer cena?

Istog dana kompanija Forum Media, članica nemačke Forum Media Grupe, organizovaće konferenciju "Upravljanje otpadom - 2018".

Ne propustite jedinstvenu priliku da se informišete o pravcima razvoja zakonske regulative, inspekcijskom nadzoru, svojim obavezama i dobroj praksi u oblasti upravljanja otpadom.

EKOF Media Group, strukovna omladinska nevladina organizacija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, organizovaće 6. decembra u Madlenijanumu konferenciju pod nazivom "Future is NOW 2018".

Ova konferencija namenjena je ambicioznim profesionalcima koji žele da saznaju više o različitim trendovima i inovacijama koji dominiraju biznisom i IT sferama, ekonomiji, marketingu, ljudskim resursima, menadžmentu...

Institut za istraživanja i projektovanja u privredi (IIPP) 12. i 13. decembra organizovaće MITEForum, Mašinstvo i informacione tehnologije forum na kome će se koz panel-diskusiju, interaktivne prezentacije i predavanja tražiti rešenja poznatih problema u oblasti mašinstva i informacionih tehnologija.

Sve ostale aktuelne konferencije i obuke možete pronaći na sajtu Konferencije.rs.

strana 1 od 274 idi na stranu