Život / Vesti 70

Mapa rasnih predrasuda: Srbija na najzavidnijem položaju /FOTO

Nova mapa pokazuje koliko lako i često pripadnici bele rase širom Evrope povezuju pripadnike crne rase sa stvarima negativnog konteksta.

Izvor: Indy100
Foto: Thinkstock

Još 2002. godine Univerzitet Harvard objavio je onlajn test "implicitnih asocijacija“ koji su popunjavali stotine hiljada ljudi širom Evrope do 2015. čiji je zadatak bio da što lakše i brže upare stavke iz različitih kategorija.

Kako bi kreirali ovu mapu, sajt Indy100 koristio se podacima iz testa u kome su predstavljena lica pripadnika bele i crne rase i pozitivne i negativne reči.

Rezultati su pokazali koliko lako naši umovi uspostavljaju vezu između kategorija, što psiholozi nazivaju "implicitnim rasnim stavom“.

Svaka zemlja na mapi je obojena u zavisnosti od prosečne ocene rezultata testova koje su radili njeni ispitanici.

Veće predrasude imaju stanovnici čije su zemlje obojene crvenom, za razliku od onih sa manje predrasuda obeležene plavom bojom.

Veće predrasude imaju osobe koje su pripadnike crne rase češće povezivali sa negativnim rečima poput "loš“ ili "zao“, dok se veći broj u plavo obojenim državama opredeljivao za "dobar“ i "fin“.

Interesantno je da najmanje rasnih predrasuda, kako pokazuje ova mapa, imaju Srbi, tek zatim Slovenci, Irci, Britanci, Austrijanci, Hrvati, Bosanci, Norvežani i Škoti, dok se na suprotnoj strani skale nalaze Litvanci, Česi, Italijani, Bugari...

Tačna značenja implicitnih stavova i samog testa su kontroverzna, ali se veruje da odražavaju automatske asocijacije koje posedujemo u našim umovima, asocijacije koje se razvijaju tokom godina uplivavanja u društvo.

Rezultati prikazani na ovoj karti dodaju detalje onome što se ranije očekivalo – da u Evropi rasni stavovi nisu neutralni.

Takođe je bitno znati da rezultati samo jednodimenzionalno odražavaju rasne stavove, kao i da su podaci prikupljeni samo sa spomenute internet-stranice Univerziteta Harvard.

Komentari 70
Čitajte
Pošalji komentar