0

Noj je izleteo niotkud i napravio pometnju u saobraćaju

Noj je snimljen kako se u Kambodži trka sa motociklistom duž ulice i usporava saobraćaj bez izazivanja ikakvih incidenata.

Nauka

Ljubimac

Tabu