17

Naučnici došli do važnog otkrića o dinosaurusima

Fosili malog tiranosaurusa nedavno otkriveni u Juti pomažu paleontolozima da popune prazninu od 70 miliona godina u usponu tiranosaurusa do vrhunskih predatora, rekli su naučnici.

Horoskop

Nauka

Ljubav i Seks

Antitabu

Lični prostor

Gastronauti