59

Vladao pre Nemanjića, a stradao strašnom smrću: Ovo je prvi srpski svetac

Jovan Vladimir bio je vladar Duklje, najistaknutije srpske kneževine tog doba, od oko 1000. do 1016. godine. Njegova vladavina odvijala se tokom dugotrajnog rata između Vizantije i Samuilovog carstva.

Nauka

Ljubimac

Tabu