4

Da li je ruski car Aleksandar I imao ljubavnu aferu s Napoleonovom ženom?

Ruski car Aleksandar (1777.-1825.) imao je dug i problematičan odnos sa svojim glavnim neprijateljem Napoleonom Bonapartom.

Nauka

Ljubimac

Tabu