Beograd - Društvo - B92 Lokal

Ibarska magistrala dobija četiri trake: U planu razvoj beogradskog naselja

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda stavio je na rani javni uvid Plan detaljne regulacije naselja Rušanj, dela Ibarske magistrale i privredne zone uz magistralu.

Izvor: eKapija/B.P. Beograd
Podeli
Ilustracija/Foto: Vadim Ratnikov / Shutterstock.com
Ilustracija/Foto: Vadim Ratnikov / Shutterstock.com

Kako je navedeno u dokumentu koji je izradio Urbanistički zavod Beograda, a koji obuhvata deo Ibarske magistrale od petlje za pristup groblju "Orlovača" do ukrštanja sa Beogradskom ulicom – veza sa naseljem Sremčica, planira se proširenje Ibarske magistrale na dve saobraćajne trake po smeru, piše eKapija.

"Tokom dalje planske razrade, a u saradnji sa nadležnim institucijama biće definisani broj i pozicija priključaka na Ibarsku magistralu", navedeno je u planu.

Podsetimo, i plan detaljne regulacije dela Ibarske magistrale iz februara prošle godine predviđa dve trake po smeru, na deonici u dužini od oko 18 kilometara sa kojom se ukrštaju državni put IIA reda 147 u čvoru 2202 (Lipovička šuma - Barajevo), državni put IIB reda 343 u čvoru 2203 (Lipovička šuma - Velika Moštanica) i državni put IIB reda 344 u čvoru 2204 (Meljak (Barajevo)) i čvoru 2205 (Meljak - Vranić).

Prema PDR-u za Rušanj, koji obuhvata oko 467 hektara, postoji problem direktnog pristupa tangentnim parcelama sa Ibarske magistrale.

Takođe, se planira u privredno-komercijalna zona uz Ibarsku magistralu, kako bi se, navodi se u planu, aktivirao razvojni potencijal naselja.

Kada je reč o ostalim sadržajima u obuhvatu plana, navodi se da je konceptom planiranog rešenja podržan "postojeći trend mirnog porodičnog naselja planiranjem slobodnostojećih porodičnih stambenih objekata, uz mogućnost formiranja zona ekskluzivnog (rezidencijalnog) stanovanja".

U planu je i linijski centar (mešoviti gradski centar u zoni niske spratnosti) duž ulice Trinaestog septembra, radi nadomešćivanja nedostajućih komercijalnih sadržaja u naselju.

Planirana je i izgradnja dva kompleksa pretškolskih ustanova kapaciteta od po 270 korisnika i jedna osnovna škola za isto toliko učenika, kao i proširenje OŠ "Aca Milosavljević" i rekonstrukcija doma zdravlja u Ulici Trinaestog septembra.

U okviru objekta mesne zajednice planira se klub za stara i odrasla lica, dok je postojeći objekat predškolske ustanove potrebno rekonstruisati u objekat socijalne zaštite, kao i biblioteku i višenamensku salu u objekat za kamerne koncerte, predstave, promocije, predavanja...

Rušanj će dobiti i vatrogasnu stanicu sa vatrogasnim tornjem.

Takođe, su predviđeni i sportsko-rekreativni kompleksi za rekreaciju stanovništva i treninge i takmičenja sportista i sportskih ekipa na lokalnom nivou.

U kompleksu starog groblja u naselju Rušanj planirano je infrastrukturno opremanje i izgradnja kapele na novoj parceli od 0,3 hektara a u planu je i proširenje novog groblja - kompleks površine oko sedam hektara, za potrebe stanovnika naselja Rušanj i za ostala gravitirajuća naselja.

Nije izostavljeno ni zelenilo, pa je tako planiran park uz planirane predškolske i objekat osnovnog obrazovanja, sa dečijim igralištem, manjim sportskim terenima i amfiteatrom za kulturne manifestacije.

Biće formiran i skver u okviru planiranog linijskog centra naselja, kao i zaštitni zeleni pojas uz Kijevački potok, u planiranoj privrednoj zoni i u zoni potoka Šindrakovac.

Planiraju se i izmene koje se tiču javnog gradskog prevoza - kolovoz ulica kojima saobraćaju vozila javnog prevoza od sedam metara, formiranje okretnice linije 532 u zoni ukrštanja ulica Oslobođenja i Oslobođenja 8. deo i produžetak linije 531 do nove lokacije u neposrednom okruženju groblja.

Predviđena je i izgradnja vodovodne mreže odgovarajućeg kapaciteta i zamena svih azbestno-cementnih cevovoda, dok je uz Ibarsku magistralu potrebno obezbediti infrastruktrurni koridor za izgradnju magistralnog cevovoda od rezervoara "Petlovo brdo" do rezervoara "Lipovica".

U planu je i izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije, a recipijent za upotrebljene vode biće planirani Topčiderski kolektor.

Potrebno je takođe urediti i postojeće potoke, Šindrakovac i Kijevački potok, da se uklope u okolni prostor.

U okviru granice plana planira se i izgradnja dvosistemskog nadzemnog voda 2x110 kV.

Plan je na javnom uvidu do 20. juna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.