Enciklopedija izbora -

Enciklopedija izbora

Provera upisa u Jedinstveni birački spisak

Upit u birački spisak prikazuje podatak o biračkom mestu da će birač na predsedničkim/parlamentarnim izborima glasati prema izabranom mestu glasanja u zemlji ili inostranstvu, kao i po mestu boravišta za interno raseljena lica, dok za lokalne / pokrajinske izbore prikazuje podatak za glasanje birača samo po mestu prebivališta.

Glasanje u inostranstvu

Povodom izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, koji su raspisani za 26. april 2020.godine, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je informaciju za državljane Srbije u inostranstvu.

Izbori - demokratska načela i zakoni

Osnovna načela izborne slobode iziskuju da svaki punoletni radno sposobni građanin ima i aktivno biračko pravo (da bude glasač) i pasivno biračko pravo (da bude kandidat za javnu funkciju). Tokom istorije širenje biračkog prava do opšteg prava glasa bio je dug i kompleksan proces – na početku su pravo glasa imali samo punoletni muškarci sa određenim društvenim i finansijskim statusom. Vremenom se biračko telo proširivalo, najčešće spuštanjem (kasnije ukidanjem) imovinskom cenzusa, zatim i spuštanjem granice prava glasa, da bi u predvečerje Prvog svetskog rata pokret za ženska prava uspeo da ostvari cilj, pa sada u velikoj većini država biračko pravo imaju svi punoletni radno sposobni građani.

sreda 4.03. 18:00 Komentara: 1

[Izborni sistemi] Proporcionalni – više izbornih jedinica

Osnovna pravila proporcionalnog sistema sa jednom izbornom jedinicom odnose se i na sistem sa više izbornih jedinica, ali podela teritorije na izborne jedinice vuče za sobom specifičnosti. Pre svega, podela na regione omogućava strankama koje nisu zastupljene na celoj teritoriji države da konkurišu za mesto u skupštini, prelazeći izborni cenzus tamo gde su dovoljno jaki.

sreda 4.03. 17:02 Komentara: 0

[Izborni sistemi] Mešoviti izborni sistemi

Jasno je da i većinski i proporcionalni sistemi imaju niz prednosti i mana. Da bi se mane neutralisale, priličan broj država sprovodi mešoviti sistem, u većoj ili manjoj meri. Blaže verzije mešovitog sistema bile bi primeri iz Hrvatske (pomenuta odvojena lista za 8 poslanika manjina) ili Slovenije (88 poslanika proporcionalno, plus po jedan predstavnik mađarske i italijanske nacionalne manjine većinski).

sreda 4.03. 08:22 Komentara: 0

[Izborni sistemi] Većinski dvokružni sistem

Osnovne postavke većinskog dvokružnog sistema identične su jednokružnom: teritorija na kojoj se glasa je podeljena na izborne jedinice, u svakoj od njih takmičenje se vodi zasebno, građani biraju između konkretnih ljudi.

sreda 4.03. 08:20 Komentara: 3

[Izborni sistemi] Većinski jednokružni sistem - FPTP

Najjednostavniji od svih sistema, većinski jednokružni (u Britaniji i SAD, gde je ovo standardni metod glasanja, zovu ga: first past the post – prvi u cilju, referenca na konjičke trke) opstaje već vekovima u najstarijim parlamentarnim demokratijama, kakve su britanska i američka.

sreda 4.03. 08:18 Komentara: 2

[Izborni sistemi] Džerimandering

Da bi obezbedio svojoj partiji pobedu na izborima 1812, tadašnji guverner Masačusetsa Elbridž Geri iscrtao je izborni okrug vrlo bizarnog izgleda, veoma sličnog daždevnjaku (salamanderu). Novinari su od njegovog prezimena (čiji izgovor se u zajedničkoj imenici iskvario tokom ova dva veka iz „geri“ u „džeri“) i reči “salamander“ stvorili termin koji označava prekrajanje izbornih granica da bi se ostvario bolji rezultat na izborima. Reč je u Oksfordski rečnik ušla još pre polovine XIX veka i kao takva danas se koristi širom sveta.

sreda 4.03. 01:31 Komentara: 1