Vesti -

Tražite novac od neustavinh kamata

Beograd -- Da li ste makar jednom u životu platili zateznu kamatu na neki neplaćeni račun za struju, infostan, mobilni telefon, fiskni telefon ili možda kablovsku?

Izvor: Kamatica
Podeli

Da li ste nekad u životu napravili dugovanje u banci po tekućem računu, kartici ili pak kreditu i na kraju platili i zatezne kamate?

Do skoro, većina onih koji su godinama plaćali zatezne kamate su mogli samo da se pomire sa sudbinom da plaćaju enormno visoke iznose i nadaju da će nekad izmiriti dugovanja.

Nedavno, tačnije 12. jula ove godine, nakon inicijative podnešene Ustavnom sudu o oceni ustavnosti obračuna zakonske zatezne kamate, Ustavni sud je doneo odluku kojom se utvrđuje da odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate („Službeni list SRJ”, broj 9/01), u delu koji glasi: "primenom konformne metode”, nije u saglasnosti sa Ustavom"

U prevodu ovo znači da obračun zakonske zatezne kamate više ne sme da se vrši po konformnoj metodi koja je do tad korišćena, već po proporcionalnoj metodi.

Objavljivanjem ove odluke u Službenom glasniku Republike Srbije sporni stav člana 3. Zakona o visini zatezne kamate je prestao da važi.

Ova činjenica je obradovala mnoge jer nije bilo malo građana kojima je zatezna kamata višestruko pojela iznos glavnog duga i stavila ih u još nepovoljniji dužnički odnos.

Međutim slabo se u javnosti pričalo o tome šta dalje treba raditi u tako nepravednom dužničkom odnosu i šta sa svim onim kamatama koje smo do sada platili upravo po toj neustavnoj metodi obračuna.

Na odluku Ustavnog suda se u ovom slučaju nastavlja Zakon o obligacionim odnosima, konkretnije odeljak Zakona pod imenom Sticanje bez osnova, gde je članom 210. regulisano opšte pravilo.

Opšte pravilo propisuje da obaveza vraćanja, odnosno naknade vrednosti nastaje i kad se nešto primi s obzirom na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao (pravni posao ili zakon).

Ovo bi dakle bilo rešenje objašnjeno u jednoj rečenici koje ili svi kriju ili su ga zaboravili.

Ukoliko ste bili ili ste još uvek u dužničkom odnosu u kome vam ide obračun zakonske zatezne kamate, pitanje je šta činiti.

Za sve one koji su još uvek u dužničkom odnosu, savet pravnika je da zatražite veštačenje sudskog veštaka kojim će se utvrditi tačan iznos duga na određen dan, uzimajući u obzir Odluku Ustavnog suda. Ova suma bi trebalo da bude (u zavisnosti od visine osnovnog duga i datuma nastajanja osnovnog duga) značajno manja od trenutne.

Treba reći i da je prema nepisanom pravilu pravosudnog sistema "bolje biti tužen, nego tužiti", između ostalog zbog svih taksi koje tužilac plaća, honorara advokata, troškova spora i naravno sporosti administracije.

Za sve one koji su svoj dug isplatili u skladu sa neustavnom odredbom zakona, trenutno jedino rešenje je upravo rešavanje na sudu. Kako kažu pravnici, naša zakonska regulativa ne predviđa mogućnost da se u toku postupka pozovete na presude koje su donete u sporovima sa sličnim ili istim osnovom (osim, kada su u pitanju sudski sporovi vezani za prava potrošača prema novom Zakonu). Prepušteni ste, dakle, sposobnosti onoga koji vas zastupa, proceni sudije i nadamo se, više nikome.

Čvrsto se vežite za Zakon o obligacionim odnosima i pristupite pokretanju parnice. Sam Zakon o obligacionim odnosima podrazumeva vođenje parnice pod pretpostavkom da ste oštećeni, a u ovakvim slučajevima dokazi da ste oštećeni su i više nego očigledni.

Ipak, pre svega toga proverite, imate li dovoljno finansijskih sredstava, živaca i vremena i da li vam se to uopšte isplati.

Dakle, rešenje uvek i za sve postoji, nekad jeste dobro prikriveno, ali na kraju uvek ispliva.

Koliko god da se nadamo i uzdamo u savesnost onih kojima plaćamo njihove usluge, kao što su Elektrodistribucija, Infostan, banke i ostali čije usluge redovno kupujemo, korekcije kamate na računima smo videli samo za one kamate koje su obračunate od 27. jula ove godine.

Ipak, u skladu sa Odlukom Ustavnog suda, sada se mogu veštačiti dugovanja nastala posle 02.03. 2001, odnosno osporiti zatezne kamate nastale posle ovog datuma.

I još jedno, ova Odluka ustavnog suda važi za sve u ovoj zemlji, pa i za poslovne banke. Ukoliko u Opštim uslovima poslovanja nisu promenili metod obračuna zatezne kamate, bilo bi dobro da to što pre učine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.