Prokop nezakonit, šta će biti s BG na vodi

Beograd -- Upravni sud potvrdio je da je prekršen Zakon o javnim nabavkama pri izboru firmi koje rekonstruišu beogradsku stanicu Prokop.

Izvor: B92
Podeli

Izmeštanje glavne železničke stanice u Prokop preduslov je za realizaciju projekta Beograd na vodi, a nadležna Komisija moraće ponovo da preispita svoju prethodnu odluku da je sklopljeni ugovor zakonit.

Da li je normalno da osoba koja je radila na pripremi projekta javnog preduzeća, učestvuje i čak pobedi na tenderu za izvođača tog projekta?

Zakon o javnim nabavkama propisuje da nije a to potvrđuje i Upravni sud.

Osnovano se, po oceni Upravnog suda, tužbom ukazuje da se prilikom donošenja odluke o dodeli ugovora za javnu nabavku radova na rekonstrukciji kapaciteta u stanici Beograd Centar - faza 1, ... povređena odredba člana 23 Zakona o javnim nabavkama kojim je propisano da lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkurse dokumenatcije ili njenih delova i sa njim povezano lice ne može nastupiti kao ponuđač niti može sarađivati sa ponuđačima prilikom pripremanja ponude.

Kršenje zakona osatlo bi neprimećeno da nije reagovao građanski nadzornik za javne nabavke.

“Ono a šta mi jesmo ukazali je da isto lice u postupku javne nabavke se pojavljivalo na strani naručioca dakle Železnica i na strani ponuđača koji je kasnije i zaključio ugovor sa Železnicama o izgradnji i rekonstrukciji stanice Prokop”, kaže Dragan Dobrašinović, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

Toplički centar prvo se zbog uočenog prekršaja obratio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Zbog nedavne ostavke direktora u Komisiji nisu bili spremni da za B92 govore o ovom problemu i uputili su nas na tadašnje rešenje Komisije.

Kako Predrag Nešković nije učestvovao u komisiji za javnu nabavku u navedenom pregovaračkom postupku, niti je u postupku javne nabavke male vrednosti usluge - eksterne tehničke kontrole glavnih projekata za izgradnju železničke stanice Beograd - Centar, stav Republičke komisije je da pomenuto lice nije učestvovalo u pripremi dela projektne dokumentacije.

Sud je naredio da Komisija koja je po statutu nezavisno regulatorno telo ali sedi ovde u vladinom kompleksu u Nemanjinoj mora ponovo da odlučuje da li je legalno dodeljen posao rekonstrukcije Prokopa koja prestavlja jedan od preduslova za realizaciju projekta Beograd na vodi.

Vesti

strana 1 od 298 idi na stranu