12

Da li će svet danas reći - zbogom 500 EUR?

ECB bi danas trebalo da odluči o sudbini novčanice od 500 evra, koju mnogi povezuju sa pranjem novca, crnim tržištem i finansiranjem terorista.

Aktuelno

Fokus