Izvor: B92.net

Reka Drina jedinstvena je po mnogo čemu, a najviše po tome što je najlepša i najčistija planinska reka na Balkanu sa brojnim populacijama plemenitih vrsta riba.

Drina nastaje od ušća reke Tare u Pivu i prati severni tok 346 km do ulaska u Savu. Sliv Drine, koji zauzima 19.570 kvadratnih kilometara, ima značajan hidroelektrični potencijal a Drina i njene pritoke nadaleko su poznate po slatkovodnom ribolovu, te predstavljaju jednu od željenijih destinacija svih pasioniranih ribolovaca. 

U reci Drini nalazi se nešto više od 30 vrsta riba iz 14 porodica riba, a najpoznatija je mladica, koju još nazivaju i “kraljicom Drine”.

Od svih riba na Drini nju je najteže uhvatiti i ona je san svakog ribolovca. Na području Bajine Bašte uhvaćeni su najveći primerci u Evropi sa preko 30 kg.

Pored mladice, veoma je atraktivan i lov lipljana. Pored njih, ribolovci mogu upecati i soma, smuđa, šarana, pastrmku, mrenu, skobalja, ali i mnoge druge ribe kojima pogoduje ovakva voda.  

Odlični uslovi za ribolovni turizam

Drina sa veštačkim jezerima Perućac i Zaovine pruža povoljne uslove za ribolovni turizam. Bistri i čist vodeni tok bogat je raznovrsnom rečnom ribom.

Prema kvalitetu vode, a pre svega količini kiseonika i količini potrebne hrane, različite riblje vrste naseljavaju različite delove reke. 

Prema ribljim vrstama koje naseljavaju reku Drinu i ostale planinske reke, njihov tok se može podeliti na zonu pastrmki, zone lipljana, područije mrene i područije deverike. 

Ova područja nisu oštro podeljena i u zavisnosti od građe korita manje ili više se prepliću omogućujući nekim ribljim vrstama da se javljaju duž celog toka reke. 

Međutim, sa sigurnošću se mogu registrovati tri sektora Drine koja se veoma oštro razlikuju po naseljenosti, kvalitativnom i kvantitativnom sastavu riba.

U toku letnjih meseci posebnu atrakciju za sportske ribolovce predstavlja lov krupnih riba na plovak, a najviše skobalja, kojeg ima upravo u reci Drini, ali ne na svim mestima duž čitavog njenog toka.

Iskusni ribolovci ističu da idealan teren za letnji lov skobalja predstavljaju mesta gde se dubina reke postepeno smanjuje, a tok ubrzava, zatim lokacije sa bržim protokom vode i ravnomernom dubinom od metar-dva, kao i one lokacije na kojima je jedno od srednjeg i krupnijeg šljunka, na kojem rastu modrozelene alge.

Zahvaljujući velikoj providnosti vode, jata riba, i to ne samo skobalja, mogu se locirati i vizuelno. Iskusni ribolovci iliti majstori svog zanata ukazuju na česte promene nivoa vode, koji je nekada i veoma visok, što im, kako sami često navode, otežava pecanje.

Ipak, to ne umanjuje njihovu rešenost da uživaju u svojoj omiljenoj “rekreaciji”. 

Miloš Karaklić

Ukoliko biste pitali bilo kog ribolovca koja su njegova omiljena mesta za ribolov, većina bi se složila u jednom – svako je omiljeno. Ali koja su najpopularnija?

Ranko Milanović
  • Kod guma, Crnča

  • Stenčica, Bajina Bašta

  • Begin Čamac, Ljubovija

  • Servis, Stara Ljubovija

  • Ivankov vir, Ovčinja, Bajina Bašta

Pored navedenih mesta, tu su i Krivića ada, koja se nalazi na pet kilometara od Loznice a nedaleko odatle Međuvode, zatim Okletac, Branjevo, Jelav, Šor, Lešnica.

Ranko Milanović

Pored autohtonih vrsta u reci Drini se mogu naći i one iz rugih krajeva sveta, poput kalifornijske pastrmke, sunčanice i srebrnog karaša. 

Bitno je upamtiti i sledeće - Kao prirodne retkosti ove riblje vrste (mladica, potočna pastrmka, lipljen) zaštićene su zakonom pa je njihov lov, ugrožavanje i uznemiravanje strogo zabranjeno. 

Podeli: