Nove lične karte krajem januara

Beograd -- Od kraja januara MUP Srbije trebalo bi da počne da izdaje nove lične karte sa čipom i biometrijskim podacima.

Izvor: Beta
Podeli

Novi lični dokumenti su u skladu sa zakonom uvojenim 14. jula prošle godine. Zakon je objavljen u Službenom glasniku 19. jula, stupio je na snagu 27. jula, a propisano je da njegova primena počinje šest meseci od stupanja na snagu - 27. januara 2007. godine.

Lične karte izdate pre 27. januara važiće do roka navedenog u njima, a najduže pet godina od dana stupanja na snagu zakona, što znači da bi svi državljani Srbije stariji od 16 godina, sa prebivalištem u Srbiji, morali da imaju nove lične karte do kraja jula 2011. godine.

Na novoj ličnoj karti, na čipu i u delu za mašinsko očitavanje, biće uneti i podaci o državljanstvu, prebivalištu i adresi stana, a pored jedinstvenog matičnog broja imaoca lične karte biće uneti i jedinstveni matični brojevi oba roditelja imaoca.

Lična karta sadržaće i biometrijske podatke - analizu lica, otisak prsta, potpis, digitalnu fotografiju vlasnika i digitalni otisak prsta.

Zakon predviđa da se lica koja se odevaju u skladu sa verskim ili nacionalnim običajima, mogu fotografisati za ličnu kartu sa kapom ili maramom.

Nadležni organ je dužan da izda ličnu kartu najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva. Za izdavanje lične karte plaća se naknada, koja obuhvata cenu obrasca lične karte i troškove tehničke izrade.

Obrazac lične karte štampaće se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, i na engleskom jeziku, kao i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Dragan Jočić ranije je izjavio da će uvođenje elektronske lične karte doprineti borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, unapređenju rada državnih organa i tačnom utvrđivanju biračkih spiskova.

strana 1 od 72 idi na stranu