Amfilohije da se izvini zbog govora mržnje

Mitropolit Amfilohije je svojim govorom povodom održavanja Parade ponosa nesumnjivo prekršio Zakon o zabrani diskriminacije, zaključak je poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić.

Podeli

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije "Sl. Glasnik RS„ br. 22/2009), povodom govora mitropolita Amfilohija Radovića od 11. oktobra 2010. godine, koji su preneli mnogi mediji u Republici Srbiji, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

Mišljenje

U govoru mitropolita Amfilohija Radovića od 11. oktobra 2010. godine okupljenima u selu Klinci kod Luštice, koji su preneli mnogi mediji u Republici Srbiji izražene su ideje i stavovi koji predstavljaju kršenje zabrane govora mržnje koja je propisana članom 11. Zakona o zabrani diskriminacije (”Sl. Glasnik RS”, br. 22/2009).

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mitropolitu Amfilohiju Radoviću

Preporuku

1. Mitropolit Amfilohije Radović će u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom primiti delegaciju aktivista i aktivistkinja koji/e se bore za prava osoba drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne. Na taj način će neposredno saznati sa kakvim se problemima suočavaju u svakodnevnom životu, kao i kako na njihove živote utiču njegove izjave. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti stavlja na raspolaganje svoje prostorije za ovaj sastanak.

2. Mitropolit Amfilohije Radović uputiće javno izvinjenje učesnicima i učesnicama Parade ponosa zbog govora mržnje izraženog 11. oktobra 2010. godine. Javno izvinjenje će, o svom trošku, objaviti u dnevnom listu koji izlazi na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

3. Mitropolit Amfilohije Radović će se ubuduće suzdržavati od davanja izjava, širenja ideja, stavova i informacija kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva.

4. Mitropolit Amfilohije Radović obavestiće Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim radnjama u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Obrazloženje:

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti je pritužbu protiv govora mitropolita Amfilohija Radovića od 11. oktobra 2010. godine uputila Organizacija za lezbejska ljudska prava "Labris“14. oktobra 2010. godine, kao i sledeći pojedinci, pojedinke i udruženja građana: Goran Bogdanović, Prelom kolektiv, Ana Simić, Tanja Marković, Nataša Stoisavljević, Simonida Argurakou, Sanja Perović, Nemanja Stanković, Predrag Mirčetić, Jovana Josivljević, Miloš Belčević, Aleksandar Ercegović, Katarina Mirković, Sava Stamenković, Jovana Šikanja, Dragana Jovović, Ognjen Zdravković, Bojan Petrović, Aleksandar Ercegovčević, Milena Ilić, Anđelija Marinković, Anđela Tomić, Jelena Ćirić, Žene na delu, Marko Dabetić, Olivera Jovanović, Jovan Ilić i Vesna Belčević.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je jedinstven postupak, saglasno članu 117. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list SRJ", br. 33/97 i 31/2001), u vezi sa članom 40. stav 4. Zakona o zabrani diskriminacije, u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti.

Mitropolitu Amfilohiju Radoviću je, preko Sinoda Srpske pravoslavne crkve, upućen dana 17. oktobra 2010. godine zahtev da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbi. Dana 4. novembra 2010. godine je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve uputio ovom ogranu dopis bez broja, kojim je Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti obavestio o adresi mitropolita Amfilohija Radovića.

Dopisom br. 136/2010 od 8. decembra 2010. godine je ponovljen zahtev mitropolitu Amfilohiju Radoviću da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbi, s tim što je dopis poslat na adresu Pravoslavne mitropolije Crnogorko-primorske, u skladu sa obaveštenjem dobijenim od Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.

Mitropolit Amfilohije Radović se nije izjasnio o osnovanosti pritužbi u ostavljenom roku, te su Poverenici bili dostupni samo navodi iz pritužbi i dokazi podneti uz pritužbe.

Odredbom člana 11. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da je zabranjenoizražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola i na drugi način.

Govorom u kojem mitropolit Amfilohije Radović naziva učesnike i učesnice Parade ponosa "smradom sodomskim koji je otrovao i zagadio Beograd“, opravdava nasilje koje se dogodilo na ulicama Beograda 10. oktobra 2010. godine – "I vidite, jedno nasilje, nasilje tih bezbožnih i nastranih ljudi izazvalo je drugo nasilje. Pa se sad pitaju ko je kriv i tu djecu nazivaju huliganima!“, i upućuje pretnje "Budite uvjereni da je to predukazanje propasti hrišćanskog naroda. Bog će znati kad će udariti svojim bičem i opomenom, ali to se već polako priprema...“ je nesumnjivo prekršena zabrana govora mržnje iz člana 11. Zakona o zabrani diskriminacije.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je prilikom donošenja preporuke imala u vidu odredbu člana 18. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije – "ne smatra se diskriminacijom postupanje sveštenika, odnosno verskih službenika koje je u skladu sa verskom doktrinom, uverenjima ili ciljevima crkava i verskih zajednica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sloboda veroispovesti i status crkava i verskih zajednica“, ali je stava da otvoreni govor mržnje nije i ne može biti u skladu sa bilo kojom verskom doktrinom, niti pozivanje na versko uverenje ili ciljeve crkava i verskih zajednica može biti opravdanje za govor mržnje. Mitropolit Amfilohije Radović se ovim govorom oglušio i o zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve, koja je neposredno pred održavanje Parade ponosa eksplicitno pozvala na uzdržavanje od svakog nasilja sve građane i građanke, pa samim tim i velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je prilikom donošenja mišljenja i preporuke posebno imala u vidu i činjenicu da je mitropolit Amfilohije Radović javna ličnost, velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve, a s obzirom da javne ličnosti utiču na formiranje javnog mnjenja, njihova odgovornost je veća, a obaveza uzdržavanja od takvog govora još naglašenija.

Sadržina preporuke motivisana je potrebom da se na najbolji način otklone posledice diskriminatornog akta i predupredi dalje diskriminatorno ponašanje, imajući u vidu zakonom definisani opšti cilj preporuka.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila mitropolitu Amfilohiju Radoviću preduzimanje odgovarajućih radnji.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dr Nevena Petrušić

Dostaviti:

-Mitropolit Amfilohije Radović, Cetinjski manastir

-Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve

-"Labris", organizacija za lezbejska ljudska prava

- Goran Bogdanović

- Prelom kolektiv

- Ana Simić

-Tanja Marković

- Nataša Stoisavljević

- Simonida Argurakou

- Sanja Perović

- Nemanja Stanković

- Predrag Mirčetić

- Jovana Josivljević

- Miloš Belčević

- Aleksandar Ercegović

- Katarina Mirković

- Sava Stamenković

- Jovana Šikanja

- Dragana Jovović

- Ognjen Zdravković

- Bojan Petrović

- Aleksandar Ercegovčević

- Milena Ilić

- Anđelija Marinković

- Anđela Tomić

- Jelena Ćirić

- Žene na delu

- Marko Dabetić

- Olivera Jovanović

- Jovan Ilić

- Vesna Belčević

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i uključite se u našu Viber zajednicu.