"Osnovna maska ne sme da košta više od 120 dinara"