"Ne volim da pričam o sudijama, ali nismo ni mislili da će biti na našoj strani"