Šta će deca u vojnom kampu? – "Ne daj bože neko napadne..."