Pavle Petrović opet na čelu Fiskalnog saveta

Pavle Petrović ponovo je u Skupštini Srbije izabran za predsednika Fiskalnog saveta, na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto: Tanjug, arhiva
Foto: Tanjug, arhiva

Članovi Fiskalnog saveta i dalje će biti Nikola Altiparmakov i Vladimir Vučković, odlučila je Skupština Srbije.

Petrović, Altiparmakov i Vučković su u Fiskalnom savetu od 2011. godine.

U predlogu za izbor predsednika Fiskalnog saveta, predsednik Srbije je naveo da je Petrović svojom snažnom, ozbiljnom i konstruktivnom kritikom pružio veliki doprinos uspešnoj ekonomskoj politici Vlade Srbje u prethodnom mandatu.

„Uveren sam da njegov profesionalni i lični integritet, kao i dosadašnje delovanje na funkciji predsednika Fiskalnog saveta predstavljaju garant svrsishodnog i kvalitetnog rada saveta u novom mandatu“, naveo j Vučić u predlogu dostavljenom parlamentu 7. jula.

U dostavljenoj biografiji, navodi se da je Petrović profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Beogradu, te da su oblasti njegovog interesovanja kvantitativna istraživnja u oblasti makroekonomije i makroekonomske politike.

Petrović objavljuje radove u vodećim svetskim časopisima. Bio je gostujući istraživač na univerzitetima Harvard, Princeton, Cornell.

Predavao je ekonometriju i makroekonomiju na Ekonomkom fakultetu u Beogradu do 2015.

Od 2007. do 2011. bio je urednik Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika u Srbiji, publikacije u kojoj se redovno analiziraju fiskalna politika i reforme u Srbiji.

Petrović je 2001. i 2002. bio pomoćnik ministra za finansije, zadužen za makroekonomsku i fiskalnu politiku, a 2003. i 2004. predsednik Saveta guverenera Narodne banke Srbije.

Kao predsednik Fiskalnog saveta, Petrović je u saradnji sa ostalim članovima aktivno učestvovao u uspostavljanju nove institucije i razvoju njenih kapaciteta i profesonalnih standarda, piše u biografji.

Zakonska obaveza Fiskalnog saveta je ocena predloga zakona o budžetu i fiskalne stratetegije i analiza većeg broja zakonskih predloga s fiskalnim implikacijama, a

Petrović je upravljao izradom posebnih tematskih analiza saveta koje su uspešno ukazale na najveće fiskalne rizike i strukturne probleme javnih finansija u Srbiji.

Među njima je velika studija o fiskalnoj konsolidaciji i neophodnim reformama iz 2012, rizicima koji proističu iz lošeg poslovanja javnih i državnih preduzeća, ukazivanja na neophodnost povećanja javnih investicija i ulaganja u infrastrukturu, problema u lokalnim javnim finansijama.

Pored toga, Petrović je sa saradnicima objavio i nekoliko stručnih radova iz oblasti makroekonomije i fiskalne politike, u kojima se bavio iskustvima Srbje i uporedivih zemalja s fiskalnom konsolidacijom, vezom između fiskalne konsolidacije i privrednog rasta.

Redovno je sa saradnicima, kako se navodi, obaveštavao Skupštinu i Vladu o analizama Fiskalnog saveta, pružajući tako nepristrasne ocene programa konsoliacije javnih fnansija od 2011. do 2017. godine, a na konferencijama za novinare dao je značajan doprinos povećanju kvaliteta javne diskusije o fiskanoj olitici, opcijama za ozdravljenje javnih finansija Srbije , kao i opštem razumevanju najvećih fiskalnih rizika.

Navodi se i da je Petrović sa saradnicima u velikoj meri doprineo i međunarodnoj prepoznatljivosti i kredibilitetu Fiskanog saveta, što se ogleda u odličnoj saradnji sa najvaznijim međunarodnim institucijama, kao što su MMF, Evropska komisija, Svetska banka, EDRB, OECD, kao i uključivanju Fiskalnog saveta Srbije u redovne aktivnosti Evorpske mreže nezvisnih fiskalnih institucija.

Altiparmakova je za člana Fiskanog saveta predložio ministar finansija, a Vučkovića guverner NBS. Altiparmakov je je makroekonomista sa specijalizacijom u oblasti javnih finansija. Studirao je u SAD i Kanadi, gde je magistrirao. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na temu fiskalnih aspekata penzijskih reformi u Evropi i svetu i mogućnostima za primenu u Srbiji.

U oblasti javih finansija u Srbiji radi od 2003. Karijeru je počeo kao analitičar za javni dug u Upravi za trezor, a potom je bio analitičar pri mikrofiskalnom odeljenju ministastva finansija.

Od 2005. Do 2007. radio je kao ekonomski savetnik u Poreskoj upravi, a bio je konsultant na projektu penzijske reforme. Altiparmakov je od 2008. do 2011. radio kao fiskalni savetnik na USAID projektu ekonomskog razvoj Srbije, izučavajući dugoročnu održivost javih finansija u Srbiji.

Profesonalno se usavršavao pri Institutut Medunarodnog monetarnog fonda i Centru za edukacaju Međunarodne aktuarske asocijacije. Vučković je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je od 1998. do 2008. bio asistent i docent.

Kao vanredni i redovni profesor od 2008. do 2016. radio je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Univerziteta Džon Nezbit u Beogradu. Autor je više od 70 radova u naučnim i stručnim časopisima, u kojima se bavio i stabilizacionim i razvojnim izazovima Srbije, i koautor dva univerzitetska udžbenika iz oblasti međunarodne ekonomije i finansija. Bio je 1998. na stručnom usavršavanju SAD, na Rhode Island University.

Srbija

strana 1 od 274 idi na stranu