FSS doneo odluke zbog stanja u FSB

Na sednici Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije analizirana je aktuelna situacija u Fudbalskom savezu Beograda i donesene su i adekvatne odluke.

JTIzvor: B92, zvanični sajt Srbija
Podeli

Sednica je održana u Beogradu, a na njoj je predsedavao Tomislav Karadžić, predsednik FSS.

Članovi Izvršnog odbora FSS su prvo su prihvatili informaciju o aktuelnoj situaciji u FS Beograda, a tom prilikom je konstatovano da u tom Savezu postoje mnogi sukobi, nepravilnosti u radu i grubo kršenje odredbi Statuta FSS.

Takođe, sagledani su svi aspekti važni za donošenje najbolje odluke, bazirani na iscrpnom izveštaju o situaciji u FSB.

Pre donošenja odluke članovi Izvršnog odbora FSS naglasili su očekivanja da svi članovi fudbalske organizacije sa teritorije FSB pokažu svesnost delikatnog trenutka i da učine sve da se kriza u tom Savezu uspešno i brzo prevaziđe. Sve to se čini u cilju stvaranja uslova za normalan rad i funkcionisanje FSB. Delujući u tom smeru, članovi Izvršnog odbora FSS pozvali su i apelovali na fudbalske radnike sa teritorije FSB da ulože dodatne napore u prevazilaženju krizne situacije.

Na osnovu te analize, kao i na osnovu odredaba Članova 46, 79. i 80. Statuta FSS i žaključaka povodom informacije o aktuelnoj situaciji u FSB, članovi Izvršnog odbora FSS su na sednici doneli odluku o uvođenju Mera za primenu Statuta u FSB. Ta odluka je donesena zbog konstatovanih grubih povreda Statuta FSS, unutrašnjih sukoba, nepravilnosti u radu i poremećaja u takmičenju pod ingerencijom FSB.

Skupština i Izvršni odbor FSB i Skupštine strukovnih udruženja, Udruženja trenera i Udruženja sudija, suspendovana su i njihovu funkciju preuzeo je Privremeni organ rukovođenja, koji će svoju funkciju u cilju uspostavljanja normalnih uslova za rad, obavljati u narednom periodu. Uz to formiran je i Privremeni organ rukovođenja u FSB, koji će do kraja svog mandata obavljati sve poslove u vezi rukovođenja i organizacijom rada u FSB, u sledećem sastavu: predsednik Goran Milanović, potpredsednici Ratomir Babić i Jovan Šurbatović, i članovi Nebojša Ivković, Milivoje Mirkov, Dejan Delević, Slobodan Simić.

Privremeni organ rukovođenja u FSB će u predstojećem periodu preuzeti sve ingerencije Skupštine i Izvršnog odbora u rukovođenju FS Beograda i strukovnim udruženjima. Takođe, pokrenuće postupak za usaglašavanje odredaba Statuta FSB i statuta strukovnih udruženja sa Statutom FSS. Uz to će izvršiti reviziju celokupnog materijalno-finansijskog poslovanja FSB, putem angažovanja finansijskih eksperata, odnosno nezavisnog revizora, i sačiniti finansijski plan poslovanja do kraja 2010. godine i izvršiti finansijsku konsolidaciju Saveza. Privremeni ogran će i izvršiti usaglašavanje unutrašnjih akata FSB sa zakonskim odredbama iz te oblasti, pripremiti proceduru, kriterijume, rokove i normativna akta za sprovođenje vanrednih izbora, organizovaće i kontrolisaće prevremene izbore na čitavoj teritoriji FSB, kao i izbore u strukovnim udruženjima.

Uz to, Privremeni organ rukovođenja će svojim aktima vršenje određenih poslova poveriti ili novim privremenim organima i komisijama ili već postojećim organima i telima u okviru FSB.

Privremeni organ rukovođenja će redovno podnositi izveštaje Izvršnom odboru FSS, odnosno Odboru za hitna pitanja, dok će po potrebi biti organizovani i zajednički sastanci. Taj organ je dužan da Plan aktivnosti za prevalilaženje problema u FSB, sa tačnim rokovima, prezentira Izvršnom odboru FSS i javnosti po hitnom postupku.

Pomenuta Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom listu FSS „Fudbal“.