Društvo 10

18.04.2024.

10:46

Produženje pasoša: Koliko košta, šta vam je sve potrebno od dokumenata

Produženje pasoša često izaziva pitanja i nedoumice.

Autor: B92

B92
Produženje pasoša: Koliko košta, šta vam je sve potrebno od dokumenata
Robert Petrovic/Shutterstock

Podeli:

U nastavku istražićemo najčešća pitanja koja se javljaju prilikom produženja pasoša i pružiti odgovore koji će vam olakšati postupak. Sa jasnim informacijama i smernicama, produženje pasoša postaje jednostavniji proces.

Cena pasoša u 2024. godini

Koliko košta izdavanje pasoša? Cena pasoša u Srbiji može varirati u zavisnosti od nekoliko faktora, uključujući vreme obrade, hitnost zahteva i dodatne usluge. U 2024. godini, prosečna cena pasoša u Srbiji može se kretati između nekoliko hiljada do desetina hiljada dinara. Važno je proveriti trenutne tarife i naknade koje propisuje nadležna institucija kako biste bili informisani o tačnoj ceni pasoša.

Uslovi za produženje pasoša

Za produženje pasoša u Srbiji, potrebno je ispuniti određene uslove. To obično uključuje važeći stari pasoš, popunjavanje zahteva za produženje, fotografije određenih dimenzija, kao i plaćanje odgovarajućih taksi. Takođe, morate biti državljanin Srbije i imati validan razlog za produženje pasoša, kao što su istek starih dokumenata ili promena ličnih podataka. Dodatni uslovi mogu varirati u zavisnosti od specifičnih zahteva države i mogu uključivati dodatnu dokumentaciju ili proveru identiteta. Važno je pažljivo proveriti sve uslove pre podnošenja zahteva za produženje pasoša.

Potrebni dokumenti za produženje pasoša

Za produženje pasoša u Srbiji, potrebni su određeni dokumenti. To uključuje važeći stari pasoš, popunjen zahtev za produženje pasoša, fotografije određenih dimenzija, dokaz o uplati takse i izvod iz matične knjige rođenih.

Takođe, ako je došlo do promene ličnih podataka kao što su ime ili prezime, potrebno je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja to potvrđuje. Dodatni dokumenti mogu biti potrebni u slučaju specifičnih zahteva ili situacija, pa je važno proveriti tačne uslove pre podnošenja zahteva za produženje pasoša.

Takse za produženje pasoša

Prilikom podnošenja zahteva za pasoš, neophodno je imati određene uplatnice, u skladu sa propisima važećim u Republici Srbiji. Potrebne su dve uplatnice za pasoš: jedna za obrazac putne isprave i druga za administrativnu taksu.

Trenutno, iznos prve uplatnice iznosi 3000 dinara, dok je iznos druge uplatnice 600 dinara. Ove uplatnice su ključne prilikom procesa vađenja pasoša i obezbeđuju potrebna sredstva za izdavanje putne isprave.

Kako zakazati termin za produženje pasoša?

Za zakazivanje termina za produženje pasoša u Srbiji, možete koristiti nekoliko opcija. Prva opcija je online zakazivanje putem zvanične veb stranice nadležne institucije. Na ovoj stranici možete izabrati datum i vreme koje vam odgovara. Druga opcija je telefonsko zakazivanje, gde kontaktirate instituciju putem telefona i dogovarate termin. Treća opcija je lično zakazivanje, gde posetite šalter nadležne institucije i direktno zakažete termin. Pre zakazivanja, obavezno se informišite o potrebnim dokumentima i taksama.

Koliko unapred treba da se podnese zahtev za produženje pasoša pre isteka njegovog važenja?

Zahtev za produženje pasoša treba podneti unapred kako bi se obezbedilo da novi pasoš bude izdat pre isteka važenja trenutnog. Preporučuje se da se zahtev podnese najmanje mesec ili dva pre isteka važenja pasoša. Ovo omogućava dovoljno vremena za obradu zahteva, izradu novog pasoša i eventualno rešavanje eventualnih problema ili kašnjenja koji mogu nastati tokom procesa izdavanja. Važno je da se zahtev podnese na vreme kako bi se izbegle nepotrebne neugodnosti ili komplikacije zbog isteka pasoša.

Može li se produžiti pasoš ako je već istekao?

U većini zemalja, uključujući i Srbiju, nije moguće produžiti pasoš nakon što je već istekao. Kada pasoš istekne, potrebno je podneti zahtev za izdavanje novog pasoša. Postupak za izdavanje novog pasoša u ovom slučaju obično podrazumeva iste korake kao i za prvi put kada ste tražili pasoš.

To uključuje popunjavanje odgovarajućih obrazaca, dostavljanje potrebne dokumentacije i fotografija, kao i plaćanje taksu za izdavanje novog pasoša. Stoga, ukoliko vaš pasoš već istekne, savetuje se da blagovremeno podnesete zahtev za izdavanje novog pasoša kako biste izbegli nepotrebne neugodnosti i probleme pri putovanju.

Koliko dugo traje proces izdavanja novog pasoša nakon podnošenja zahteva?

Vreme obrade zahteva za izdavanje novog pasoša može varirati u zavisnosti od različitih faktora, uključujući radno opterećenje nadležne institucije, hitnost zahteva, kao i periodi visokog obima zahteva, kao što su praznici ili letnja sezona.

U Srbiji, proces izdavanja pasoša obično traje između sedam do 15 radnih dana, mada može biti i duže ukoliko postoji neka posebna situacija ili problem u vezi sa dokumentacijom. Važno je da se unapred informišete o očekivanom vremenu obrade kako biste pravilno planirali vaše putovanje.

Može li se ubrzati proces izdavanja pasoša u hitnim slučajevima?

U hitnim slučajevima postoji mogućnost ubrzanja procesa izdavanja pasoša. U Srbiji, kao i u većini zemalja, postoji opcija hitnog ili ubrzanog izdavanja pasoša u slučajevima kada je putovanje neophodno iz hitnih razloga, kao što su medicinske ili porodične hitnosti.

U ovim situacijama, potrebno je priložiti dodatnu dokumentaciju koja potvrđuje hitnost putovanja, poput medicinske dokumentacije ili pismenog poziva. Nadležna institucija će tada razmotriti vaš zahtev i pokušati ubrzati proces izdavanja pasoša koliko je to moguće.

Kako se može proveriti status zahteva za produženje pasoša?

Status zahteva za produženje pasoša može se proveriti na nekoliko načina, u zavisnosti od nadležne institucije i zemlje. U Srbiji, možete proveriti status svog zahteva na veb stranici Ministarstva unutrašnjih poslova ili direktno u policijskoj upravi gde ste podneli zahtev. Takođe, možete kontaktirati nadležnu instituciju putem telefona ili e-pošte i zatražiti informacije o statusu vašeg zahteva. Obično će vam biti potrebni određeni podaci o zahtevu, poput broja zahteva ili podataka o aplikantu, kako bi se proverio status.

Postoje li posebni zahtevi za produženje pasoša za maloletna lica?

U većini zemalja, uključujući i Srbiju, roditelji ili staratelji maloletnog deteta obično podnose zahtev za produženje pasoša u ime deteta. Pored standardne dokumentacije potrebne za produženje pasoša, poput važećeg pasoša, fotografija i popunjenog obrasca zahteva, obično je potrebno dostaviti i dodatne dokumente koji potvrđuju roditeljsko ili starateljsko pravo nad detetom, kao i dozvolu drugog roditelja ukoliko je to potrebno.

Takođe, može biti potrebno prisustvo roditelja ili staratelja prilikom podnošenja zahteva i preuzimanja novog pasoša za dete.

Šta treba učiniti ako se izgubi pasoš pre nego što istekne?

Ako izgubite pasoš pre isteka, odmah prijavite gubitak policiji i podnesite zahtev za novi pasoš. Popunite obrazac zahteva, priložite potrebnu dokumentaciju i platite taksu. Pratite status zahteva za izdavanje novog pasoša kako biste bili informisani o procesu. Brza reakcija i saradnja sa nadležnim vlastima omogućiće vam efikasno rešavanje situacije nakon gubitka pasoša.

Da li se dokumentacija zahtevana za produženje pasoša razlikuje za državljane koji podnose zahtev iz inostranstva?

U većini slučajeva, pored standardne dokumentacije potrebne za produženje pasoša, kao što su važeći pasoš, fotografije i popunjen obrazac zahteva, državljani koji podnose zahtev iz inostranstva mogu biti obavezni da prilože dodatne dokaze o svom boravku u inostranstvu, kao i eventualne vize ili dozvole boravka.

Takođe, moguće je da postoji potreba za overom dokumenata od strane konzulata ili ambasade. Pre podnošenja zahteva, preporučuje se kontaktiranje nadležnih konzularnih ili diplomatskih predstavništava radi tačnih informacija o potrebnoj dokumentaciji.

Da li je potrebno lično prisustvovati za podnošenje zahteva za produženje pasoša ili to može učiniti neko drugi u ime podnosioca zahteva?

Pravila u vezi sa tim mogu varirati u zavisnosti od zemlje i nadležnih institucija. U većini slučajeva, podnosilac zahteva za produženje pasoša mora lično prisustvovati prilikom podnošenja zahteva. Međutim, u nekim situacijama, može biti dozvoljeno da neko drugi podnese zahtev u ime podnosioca, pod određenim uslovima.

Obično su takvi slučajevi rezervisani za maloletne ili osobe sa posebnim potrebama. Pre podnošenja zahteva, preporučuje se provera tačnih zahteva i pravila nadležne institucije ili konzulata.

Koji su najčešći razlozi odbijanja zahteva za produženje pasoša?

Najčešći razlozi odbijanja zahteva za produženje pasoša uključuju nepotpunu dokumentaciju, nepravilno popunjene obrasce, nedostatak odgovarajućih potvrda ili dokaza o identitetu, neispunjavanje uslova za izdavanje pasoša (kao što su neizmirene finansijske obaveze ili pravne smetnje), kao i sumnje u autentičnost podnetih dokumenata.

Dodatno, odbijanje može nastati zbog administrativnih grešaka ili propusta. Važno je pažljivo proveriti sve zahteve i uslove za izdavanje pasoša pre podnošenja zahteva kako bi se izbeglo odbijanje. U slučaju odbijanja, moguće je uložiti žalbu ili preduzeti neophodne korake kako bi se rešila situacija.

Pročitajte i:

* Obnavljanje lične karte ― procedura i šta vam treba od dokumenata

* Objavljena lista najmoćnijih pasoša u 2023. godini: Gde je Srbija?

* Planirate da putujete za praznike? Ovo morate da znate

Podeli:

10 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: