Medijska scena Srbije - oktobar-decembar 2015.

Pravni monitoring medijske scene u Srbiji se nastavlja - na sajtu ANEM-a su objavljeni 65, 66 i 67. monitoring izveštaji (oktobar, novembar, decembar 2015).

Podeli

65. monitoring izveštaj - oktobar

 • Sloboda izražavanja5 odabranih slučajeva pritisaka na novinare i medije u ovom periodu: na ekipu Istinomera, ekipu mreže Krik, urednika portala Telepromter, urednika kulturne rubrike u dnevnom listu „Magyar Szo”, i na javni servis RTS - u Izveštaju je data pravna analiza tih slučajeva; od sudskih postupaka stručno su komentarisani: krivični postupak koji se vodi zbog objavljivanja spiska navodnih Srbomrzaca (RDP B92 protiv Pokreta „Naši”); presuda Višeg suda u Beogradu, u slučaju Dragoljub Milanović, bivši direktor RTS-a, protiv novinara Nikole Radišića i RDP B92, koja je primer dobre sudske prakse u medijskim slučajevima.
 • Implementacija postojećih propisa Zakon o javnom informisanju i medijima: problemi u primeni pravila o projektnom sufinansiranju i njihov uzrok; Zakon o elektronskim medijima: pitanje političke promocije van predizborne kampanje, u kontekstu direktnog prenosa svečanosti SNS-a, i postupanje REM-a u tom slučaju; postupak izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije; umrežavanje TV i radio stanica. Zakon o javnim medijskim servisima: javne rasprave koje su oba javna servisa sprovela o svojim programskim sadržajima, uloga Programskih saveta javnih servisa, i drugi aspekti transparentnosti rada javnih servisa.
 • Usvajanje novih zakonanajavljeno je da će se Predlog zakona o oglašavanju uskoro naći u skupštinskoj proceduri.
 • Rad nadležnih organaRegulatorno telo za elektronske medije (REM)– kako je REM reagovao u slučaja medijske hajke TV Happy na predsednicu Privrednog suda u Pančevu; Savet za štampu i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti – kako je Savet, a kako je Poverenica reagovala povodom teksta o migrantima u „Informeru”, spornog s aspekta povrede profesionalnih i pravnih pravila koja se odnose na zabranu diskriminacije;
 • Proces privatizacije medijasituacija koja nastupa posle završetka prodaje kapitala;
 • Zaključak Izveštaja –ključni nalazi i zaključak o medijskoj situaciji u Srbiji u oktobru 2015.

Šezdeset peti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Sadržaj Monitoring Publikacije XII:

 • Uvod (sa sumiranim rezultatima pravnog monitoringa medijske scene u Srbiji u 2015. godini i kratkim prikazom sadržaja Publikacije);

četiri stručna autorska teksta:

 • Godinu dana sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata - sumiranje rezultata - autor: Slobodan Kremenjak, advokat
 • Integrativni procesi u medijskom sektoru Srbije: Da li je medijska koncentracija nova vrednost medijske scene? - autor: Miloš Stojković, advokat
 • Javni interes u oblasti javnog informisanja - autorka: prof. dr Snježana Milivojević, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu
 • Uloga medija u razvoju slobode misli i stvaranju odgovorne javnosti- autor: docent dr Jovo Bakić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

i peti tekst:

 • Evropski sud za ljudska prava - Informatori o praksi Suda (izvodi iz Informatora dostupnih na web sajtu tog suda) - kratak prikaz dve presude ovog suda koje se odnose na primenu člana 10 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Publikacija je dostupna ovde.

Na web sajtu ANEM-a, u rubrici Monitoring medijske scene, potražite i ostale Monitoring Izveštaje, Publikacije i izveštaje sa monitoring okruglih stolova!

66. monitoring izveštaj - novembar

Kratak sadržaj:

 • Sloboda izražavanjaanalizirani slučajevi: ugrožavanje sigurnosti novinarke „Blica” Milice Ivanović, nova „intervencija” Komunalne policije prema novinarima, i bizaran slučaj „pritvaranja” novinarske ekipe „Politike” od strane privatnog lica; takođe je analiziran napad na ekonomsku forenzičarku i člana Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović, kao i otkazivanje promocije knjige „Vučić i cenzura” u Nišu; stručno je komentarisan i Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu, u delu koji se odnosi na oblast medijskih sloboda. Sudski postupci – obrađena je presuda Višeg suda u Beogradu u sporu koji je vođen po tužbi Marijana Rističevića, poslanika SNS-a u Narodnoj skupštini, protiv RDP B92, za naknadu štete zbog povrede časti i ugleda.
 • Implementacija postojećih propisa Zakon o elektronskim medijima: pitanje političkog oglašavanje van predizborne kampanje i nastavak polemike povodom odluke Regulatornog tela za elektronske medije da ne pokrene postupak protiv televizija koje su direktno prenosile javni događaj SNS-a; postupak izbora kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije. Zakon o javnim medijskim servisima: nove kontroverze oko finansiranja javnih medijskih servisa; postupak za izbor kandidata za članove Programskog saveta Javne medijske ustanove RTS.
 • Usvajanje novih zakonamogući problemi zbog najavljenog izostanka javne rasprave o izmenjenom Nacrtu zakona o autorskom i srodnim pravima.
 • Rad nadležnih organaRegulatorno telo za elektronske medije (REM)– pravna analiza Preporuke o vremenu emitovanja rijalitija „prisilnog okruženja”; Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – analiziran je slučaj neovlašćenog objavljivanja podataka o zdravstvenom stanju u medijima.
 • Proces privatizacije medijaanaliziran je slučaj „Tanjug";
 • Zaključak Izveštaja – sumirani nalazi i zaključak o situaciji na medijskoj sceni Srbije u novembru 2015.

Šezdeset šesti Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

Predstavljena Monitoring publikacija XII

ANEM je svoju Monitoring Publikaciju XII javno predstavio na dvanaestom monitoring okruglom stolu, koji je održan 23.12.2015. u Beogradu. Publikaciju su predstavili autori tekstova, a nakon prezentacije Publikacije, učesnici skupa su diskutovali o pitanjima koja su relevantna za teme koje su obrađene u tekstovima autora. Više u izveštaju sa ovog skupa.

67. monitoring izveštaj - decembar

U Izveštaju je obrađeno:

 • Sloboda izražavanjaseksistički skandal ministra odbrane, ocene međunarodnih organizacija o stanju medijskih sloboda u Srbiji i Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije koji se bavi mogućim uticajem institucija javnog sektora na medije kroz plaćanje usluga oglašavanja i marketinga..
 • Implementacija postojećih propisa Zakon o javnom informisanju i medijima: kako su dodeljena sredstva na javnom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u Gradu Beogradu, i mogući načini za rešavanje problema u oblasti projektnog sufinansiranja; kako pitanje informisanja na manjinskim jezicima rešiti na kvalitetan način. Zakon o elektronskim medijima: problemi u postupku izbora dva kandidata za mesto u Savetu Regulatornog tela za elektronske medije, na predlog udruženja koja se bave zaštitom dece i slobodom izražavanja; analiza Nacrta predloga strategije razvoja medijskih usluga i Nacrta uputstva koje se odnosi na vreme emitovanja rijalitija prisilnog okruženja.
 • Usvajanje novih zakonapravna analiza predloženih izmena Zakona o javnim medijskim servisima i Predloga zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, i problemi koji mogu nastati njihovim usvajanjem.
 • Rad nadležnih organa – postupak kontrole koji je Zaštitnik građana sproveo u Komunalnoj policiji grada Beograda, kao i postupak kontrole koji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sproveo u psihijatrijskoj klinici „Laza Lazarević”, a u vezi sa neovlašćenim objavljivanjem podataka iz te klinike u programu TV Pink.
 • Proces digitalizacije – Povodom odluke Regulatornog telo za elektronske medije da se pokrajinski javni servis više ne emituje iz alotmenta Avala, u Izveštaju se ukazuje na probleme koje takva odluka može proizvesti u praksi.
 • Proces privatizacije medijaproces likvidacije JP Tanjug i status dozvola medija koji nisu privatizovani do 31. oktobra 2015. godine.
 • Zaključak Izveštaja – šta je obeležilo medijsku scenu u Srbiji u decembru 2015, i šta su suštinski problemi u medijskom sektoru.

Šezdeset sedmi Monitoring Izveštaj uradio je stručni monitoring tim ANEM-a iz advokatske kancelarije „Živković&Samardžić“, u saradnji sa ANEM-om. Pročitajte ga u celosti ili u delovima, ovde.

ANEM ODRŽAO OKRUGLI STO „EFEKTI PRIMENE MEDIJSKIH ZAKONA I DALJE SMERNICE ZA MEDIJSKU REFORMU

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija je, 29. januara 2016. godine, održala u Beogradu okrugli sto o efektima dosadašnje primene medijskih zakona, od njihovog usvajanja u avgustu 2014. godine.

Skup je imao za cilj da okupi predstavnike medijskih i novinarskih udruženja, akademske zajednice, civilnog društva, nadležnih organa i drugih zainteresovanih strana, koji bi u međusobnoj razmeni mišljenja mapirali dosadašnje efekte medijskih zakona, i predložili smernice i preporuke za izmenu regulative i prakse, kako bi se na adekvatan način ispunili ciljevi koje je postavila Medijska strategija iz 2011. godine. Zaključci i preporuke sa skupa su dostuni u izveštaju ovde.

Izradu Izveštaja i Publikacije podržala je Švajcarska kancelarija za saradnju, kroz Fond Malih projekata, ali stavovi izneti u njima nisu nužno i stavovi Švajcarske kancelarije za saradnju, već pripadaju isključivo autorima Izveštaja i Publikacije.

Info

Govor Verana Matića na BIRN-ovoj konferenciji

Tokom jučerašnjeg dana sam od jednog paneliste čuo da je njegova organizacija bila veoma posvećena problemima ovog prostora do pre desetak godina, kada se fokus premestio na neka druga žarišta, Siriju, itd… te da sada ponovo postoji veća zainteresovanost međunarodne zajednice za ove naše prostore, pa će se i oni vratiti…

dokumenti ponedeljak 8.10. 17:27 Komentara: 0

Govor predsednice Vlade Ane Brnabić pred GS UN

Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić svojim autorskim govorom pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija predstavila je novo lice Srbije, dosadašnje rezultate, ali kao nezaobilaznu temu pomenula je pitanje Kosova. Govor premijerke u celosti je glasio:

dokumenti petak 28.09. 08:00 Komentara: 6

Šta sve piše u Rimskoj deklaraciji EU

Šefovi država i vlada zemalja Evropske unije su u Rimu usvojili Deklaraciju o budućnosti Unije u kojoj naglašavaju da će EU "ostati nepodeljena", "napredovati različitim brzinama i snagom u istom pravcu" i "biti otvorena za one evropske zemlje koje poštuju i ulažu napore da uvreže naše vrednosti".

dokumenti subota 25.03. 18:31 Komentara: 0
strana 1 od 29 idi na stranu