Buka je i dalje u modi: Preko 700.000 ljudi u Srbiji ima problema sa sluhom