Kinezi grade još jednu prugu u Srbiji: Dva koloseka duga 84 kilometra

Beograd -- Kineska kompanija CRBC priprema se za gradnju još jedne pruge u Srbiji.

Izvor: Tanjug
Podeli
Foto:  Depositphotos, serpla 1256030
Foto: Depositphotos, serpla 1256030

U pitanju je dvokolosečna pruga od Resnika do Velike Plane. Dužina deonice je 84 kilometara i ona se nalazi na trasi železničkog Koridora 10.

CRBC trenutno priprema procenu troškova izgradnje nove dvokolosečne pruge Resnik - Klenje - Mali Požarevac - Mala Krsna - Velika Plana, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Sa CRBC je nedavno potpisan Memorandum kojim je predviđeno unapređenje kapaciteta na deonicama pruge od Beograda do Niša, Preševa i granice sa Severnom Makedonijom.

U Ministarstvu kažu da se sprovode sprovode pripremne aktivnosti za realizaciju tog projekta, kao i da je procenjena vrednost investicije 340 miliona evra.

Na pitanje da li će ta pruga biti deo brze pruge na pravcu prema Budimpešti, navode da je pruga deo železničkog Koridora 10, kao i da postizanje trase pruge na kojoj će biti moguće ostvariti brzinu od 200 km na sat u neravničarskim uslovima nije jednostavan zadatak.

Predlozi kompanije CRBC pokazaće u kojoj meri je u odnosu na ekonomsku opravdanost projekta moguće uvećati maksimalne projektovane brzina na toj deonici.

Prvu fazu projekta pruge činiće rekonstrukcija i izgradnja dvokolosečne pruge Resnik - Klenje - Mali Požarevac u dužini od 26 km.

Druga faza projekta obuhvata rekonstrukciju i izgradnju dvokolosečne pruge Mali Požarevac - Velika Plana u dužini od 58 km.

Projekat podrazumeva rekonstrukciju postojeće pruge i izgradnju novih deonica dvokolosečne pruge, rekonstrukciju i modernizaciju signalno - sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja i postrojenja, rekonstrukciju postojećih i elektrifikaciju novih koloseka pruge, izgradnju i rekonstrukcija objekata: tunela, mostova i vijadukta i drugo.

Tehnički timovi CRBC-a sprovode aktivnosti na definisanja idejnog rešenja trase pruge Resnik - Velika Plana.

Kako se radi o delimično novoj trasi potrebno je izvršiti i snimanje i anliziranje stabilnosti terena kako bi buduća trasa imala povoljnije parametre eksploatacije i održavanja, u poređenju sa postojećom jednokolosečnom preko Mladenovca.

Generalnim projektom rekonstrukcije i modernizacije pruge Beograd - Mladenovac - Niš - Preševo - granica Severne Makedonije zaključeno je da je vođenje trase nove dvokolosečne pruge od Resnika do Velike Plane preko Malog Požarevca i Male Krsne povoljnije, iz razloga zaobilaženja postojećeg tunela, klizišta i velikog uspona, čije bi proširenje bilo skupo i radovi gotovo nemogući pod saobraćajem.

Tako se buduća dvokolosečna pruga direktno vezuje za postojeću prugu prema Majdanpeku i Smederevu gde će preko stanice Mala Krsna imati direktnu vezu i sa novom lukom na Dunavu.

U Ministarstvu napominju da je priliv robe za transport železnicom neuporedivo veći u odnosu na region Mladenovca.

Troškovi održavanja pruge preko Mladenovca značajno su veći zbog klizišta u brdskom delu i nestabilnog zemljišta u nizijskom delu trase.

Takođe, analizom projektnih parametara uočeno je da je trasom modernizovane pruge preko Mala Krsne moguće na oko 50 odsto dužine postići brzine preko 120 km na sat.

U ovoj fazi deonice preko Mladenovca nisu planirane za rad i akcenat je stavljen na izgradnju dvokolosečne pruge Resnik - Klenje - Mali Požarevac - Mala Krsna - Velika Plana.

Takođe, navode da rekonstrukcija deonica preko Mladenovca nije poverena CRBC-u niti bilo kojoj drugoj kompaniji.

Infrastruktura železnice Srbije je preostale deonice, tokom redovnog održavanja, pripremila za preuzimanje kompletnog tranzitnog saobraćaja.

Remont deonice Jajinci - Mala Krsna je započet 15. maja 2019. i izvodi se uz potpunu obustavu saobraćaja.

Rekonstrukcija je predviđena uz poboljšanje trase za odvijanje saobraćaja brzinama do 120 km na sat, a i 160 km na sat gde je to moguće.

Zatim dozvoljeno je osovinsko opterećenje na pruzi od 225 kN i dozvoljeno opterećenje po dužnom metru od 80 kN/m (kategorija D4), sa ugradnjom šina tipa UIC 60.

Kad je reč o deonici Stalać-đunis, izrađena je Studija opravdanosti sa Idejnim projektom i Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu iz fonda WBIF.

U toku su izmene tehničke dokumentacije u skladu sa komentarima članova Republičke revizione komisije, pa se do kraja godine očekuje odobrenje Republičke revizione komisije.

Planirano je apliciranje za kreditna sredstva kod EIB i bespovratna sredstva kroz program WBIF.

Finansiranje ovog projekta još uvek nije obezbeđeno, a vrednost projekta je oko 160 miliona evra.

Prema projektu, planirana je izgradnja potpuno nove trase dvokolsečne pruge za brzine do 160 km na sat. Dužina deonice je 17,5 km.

Projekat uključuje elektrifikaciju pruge i ugradnju signalno-sigurnosnih i telekomunikacionih uređaja.

U okviru projekta biće izgradnjeno pet tunela, most, železnička stanica i denivelacija putno-pružnih prelaza.

Foto: B92
Foto: B92

strana 1 od 188 idi na stranu