Za narodno jedinstvo prof Borislav Pelević i Marijan Ristićević

Info

Izvor: B92

Utorak, 09.12.2003.

03:01

Default images
Listu Za narodno jedinstvo predložila je istoimena koalicija koju čini nekoliko stranaka.

U koaliciji su Stranka srpskog jedinstva, Narodna seljačka stranka, Narodna stranka, Naš dom Srbija i Srpska stranka, a listu predvode Borislav Pelević (SSJ) i Marijan Rističević (NSS). Ove stranke nastupaju pod sloganom: “Da nam svane”.

Red. broj, ime i prezime, datum rodjenja, zanimanje

1.     Dragan Marković - Palma 02.05.1960. privatni preduzetnik

2.     Marijan Rističević 01.03.1958. zemljoradnik

3.     Borislav Pelević 22.11.1956. ekonomista

4.     Milan Paroški 05.03.1957. dipl. politikolog

5.     Radovan Radović - Raka 18.09.1951. maš. inženjer

6.     Radomir Đurđević 02,11,1947. književnik, novinar

7.     Nebojša Petković 19.11.1963 privatnik

8.     Radomir Smiljanić 20.04.1934. književnik

9.     Svetlana Petrušić 25.07.1953. novinar i publicista

10.   Slobodan Novaković 14.04.1939. publicista

11.   Dubravka Rodić 12.01.1948. profesor i novinar

12.   Milena Avramović 11.03.1952. knjigovođa

13.   Miroslav Avramović 18.11.1950. bravar i mehaničar

14.   Dušan Albijanić 12.08.1969. novinar

15.   Dragan Anastasov 09.03.1956. kom. inspektor

16.   Vlada Andrić 19.05.1945. poljoprivrednik

17.   Slađana Aćimović 26.08.1966. komercijalista

19.   Dušan Basić 25.01.1973. doktor

20.   Sava Bašić 12.12.1950. polj. proizvođač

21.   Saša Blagojević 24.12.1967. zanatlija

22.   Obrad Belić 11.02.1953. radnik

23.   Dragan Beloica 27.02.1954. dipl. ekonomista

24.   Nenad Bilbija 03.05.1963 mašinski tehničar

25.   Dragiša Binić 20.10.1967 sportski radnik

26.   Dragan Blanuša 09.03.1954 major u penziji

27.   Danijela Bojanić 29.01.1975 student apsolvent

28.   Zoran Bujkanović 10.04.1968 mašinski tehničar

29.   Slaviša Buzatović 07.03.1964 viši medic. tehničar

30.   Milan Vasilijević 24.08.1949 preduzetnik

31.   Dušan Vasić 22.03.1954 viši fudb. trener

32.   Zoran Vasić 14.08.1962 privatni preduzetnik

33.   Radovan Vasić 10.11.1964 privatni preduzetnik

34.   Dragan Velimanović 03.10.1940 dipl. inženjer

35.   Živa Velisavljev 16.02.1966 zemljoradnik

36.   Slobodan Veličković 26.07.1949 VKV trgovac

37.   Goran Veljković 25.03.1976 saobraćajni tehničar

38.   Javorka Vidanović 16.11.1940 lekar

39.   Petar Vidanović 12.07.1964 KV bravar

40.   Slavica Vidaković 03.03.1959 stomatološka sestra

41.   Dragomir Vitorović 31.07.1953 zemljoradnik

42.   Milutin Višnjić 21.08.1953 saobraćajni inženjer

43.   Velimir Vještica 15.10.1961 sindikalni radnik

44.   Stanislav Vorkapić 23.11.1949 službenik

45.   Danilo Vuksanović 13.08.1966 advokat

46.   Rajko Vujić 01.03.1955 inženjer

47.   Nebojša Vučinić 20.05.1969 TT monter

48.   Boban Gajić 20.05.1974 student

49.   Tomislav Garčev 10.06.1965 zemljoradnik

50.   Zoran Gligorijević 26.01.1959 mašinski inženjer

51.   Goran Z. Golubović 24.10.1967 doc. dr. deč.psihijatar

52.   Milijan Grković 22.09.1946 ekonomista

53.   Zlatimir Grubanov 08.03.1957 zemljoradnik

54.   Milutin Danojlić 04.02.1939 prof. književnosti

55.   Stevo Damljanović 15.04.1952 direktor radija

57.   Lela Denić 11.02.1975 student

58.   Zoran Denković 16.06.1966 komercijalista

59.   Zoran Dikić 07.10.1953 poljopr.tehničar

60.   Dobrivoje Dimitrijević 05.07.1961 vozač

61.   Ivo Dimitrijević 27.01.1959 trgovac

62.   Zorica Dobrosavljević 06.03.1960 lekar specijalista

63.   Dejan Draganić 19.05.1961 radnik Šabac

64.   Dragan Dragović 14.02.1960 dip. pravnik

65.   Stanko Dražić 14.03.1949 nastavnik fizičkog

66.   Radosav Drezgić 18.12.1930 poljoprivrednik

67.   Kristina Đerić 13.03.1954 ekonomski tehničar

68.   Riki Đokić 10.09.1969 direktor

69.   Srđan Đorđević 31.08.1979 elektrotehničar

70.   Miodrag Đorić 03.05.1971 šumarski tehničar

72.   Jovan Đuričić 10.02.1960 radnik

73.   Milan Đuričić 19.12.1946 privatnik

74.   Milimir Đuričić 26.04.1949 saobr. tehničar

75.   Branko Erić 30.09.1947 dipl. agroekonomista

76.   Zvonko Živaljević 04.02.1956 spec.elektro-maš.pog.

77.   Miladin Živanović 10.11.1948 poljoprivrednik

78.   Zoran Živić 05.10.1968 poljoprivrednik

79.   Vojin Živković 18.02.1970 elektrotehničar

80.   Slobodan Živković 15.09.1946 nastavnik

81.   Zoran Zečević 12.10.1956 hirurg

82.   Velibor Ivanović 20.04.1950 advokat

83.   Damir Ivančić 25.10.1972 sekretar

84.   Milorad St. Ilić 22.02.1957 novinar

86.   Mladen Ignjatović 24.03.1953 dipl. ing. poljoprivr.

87.   Nebojša Ilić 12.04.1957 sportski radnik

88.   Svetislav Kić 07.06.1950 penzioner

89.   Goran Janković 29.12.1967 poljoprivrednik

90.   Sima Janković 15.01.1961 doktor opšte medic.

92.   Gordana Jeremić 23.08.1955 zastupnik

93.   Zoran Jovanović 23.11.1961 turistički radnik

94.   Nebojša Jokić 25.06.1977 mašinski tehničar

95.   Rajko Jokić 02.01.1964 mašin. inženjer

96.   Vladan Jocić 15.07.1975 student

97.   Ivica Jocić 18.09.1961 doktor medicine

99.   Branko Korinić 15.05.1954 dip. ekonomista

100. Borivoje Krasnojević 29.10.1968 diplom. veterinar

101. Dragan Kostić 07.02.1955 radnik

102. Dragan Kuburović 17.05.1954 tehn. rukovodilac

103. Dušanka Kostić 29.05.1955 ekonomski tehničar

104. Dejan Kokeza 10.09.1970 službenik

105. Milan Knežević 09.03.1952 prof. Medic. fakult.

106. Milan Kostić 01.01.1980 student

107. Milorad Krtolina 28.07.1946 nastavnik

108. Mladen Krtolina 27.01.1972 pravnik

109. Miloljub Kanjevac 12.03.1961 trgovac

110. Slavo Kragulj 01.06.1953 privatni preduzetnik

111. Sergej Kovačević 10.02.1966 radnik

112. Slobodan Kalinić 01.03.1960 ekonomista

113. Borislav Lakić 05.01.1963 pravni tehničar

114. Nenad Lapčević 20.05.1977 veterinarski tehnič.

116. Rajko Lješević 16.08.1952 ekonomista

117. Jana Ljubičić 09.08.1978 student

118. Vladimir Maričić 05.07.1977 poljoprivrednik

119. Snežana Maričić-Jović 17.12.1961 lekar Negotin,Vere Radosavljević 23

120. Nikola Marjanović 19.05.1942 advokat

121. Zoran Marković 11.06.1951 trgovac

122. Miodrag Marković 06.01.1958 elektro inženjer

124. Ružica Marković 09.05.1958 elektro inženjer

125. Jelena Maslovara - Ralević 05.12.1980 ekonomista

126. Momir Mijatović 08.05.1971 dipl agronom

127. Ivan Milanović 11.05.1975 student

128. Srđan Milanović 23.01.1966 mašinski tehničar

129. Dejan Milenković 05.06.1960 dr.spec.opš.medic.

130. Milija Miletić 24.10.1968 veterinarski tehnič.

131. Slobodan Milisavljević 12.07.1960 magistar vet. nauka

132. Maja Milić 21.06.1985 frizer

133. Cvetko Milić 15.06.1943 ugostitelj

134. Aca Milovanović 15.09.1958 automehaničar

135. Slaviša Milovanović 09.02.1963 privatni preduzetnik

136. Dejan Milovančević 14.11.1970 radnik

137. Ivana Milojević 16.07.1981 student

138. Marija Milojević 14.10.1960 blagajnik

140. Slobodan Milosavljević 14.09.1950 poljoprivrednik

141. Slavica Milunović 26.09.1958 radnik

142. Ivana Miljković 18.02.1981 zemljoradnik

143. Ljubomir Miljković 28.07.1954 dipl. ekonomista

144. Slavoljub Mihajlović 27.09.1957 penzioner

145. Goran Mladenović 13.12.1979 dipl. ekonomista

146. Zlatko Mladenović 01.01.1959 privatni preduzetnik

147. Ljubiša Mladenović 12.02.1936 dr. polj. nauka

148. Slaviša Mladenović 14.12.1954 ekonomista

149. Aca Mišić  26.04.1959 hemijski tehničar

150. Radmilo Mišović 14.03.1943 službenik

151. Dragan Novović 10.06.1955 advokat

152. Dragan Nikolić 10.05.1960 advokat

153. Dragomir Nenadović 18.10.1954 poljoprivrednik

154. Nebojša Nešković 11.08.1958 dipl. ing. poljopr.

155. Miroljub Nikolić 15.10.1961 dipl ing. građ.

156. Milan Nešić 13.05.1960 sekretar

157. Slobodan Nikolić 26.03.1957 ekonomista

158. Milovan Obradović 11.04.1959 hemijski tehničar

160. Aleksandar Petrov 05.09.1946 dipl. ing

161. Boban Pešić 02.03.1966 profesor

163. Goran Popadić 18.08.1971 ing. informatike

164. Dragan Pavlović 18.07.1981student

165. Dragan popović 26.06.1967 agroekonomista

167. Živan Pekić 24.01.1957 radnik

168. Zoran Petrović 04.01.1958 elektroničar

169. Ljubomir Perić 04.04.1953 komercijalista

170. Nada Petrović 14.05.1956 dr. medicine

171. Milorad Plećaš 28.07.1967 dipl. ekonomista

172. Milovan Petrović 03.04.1962 dipl. ing tehn.hem

173. Mile Pavlović 16.07.1952 publicista

174. Milan Pejčić 26.11.1959 maš. inž.

175. Nataša Petković 06.02.1964 dipl. veterinar

176. Petar Petrović 02.10.1951 dipl. pravnik

177. Radivoje Panić 13.09.1949 nastavnik matematike

178. Radislav pajić 07.06.1949 agronom

179. Slavica Petrović 21.06.1957 ekonom. tehn.

180. Tatjana Puđa 01.10.1974- novinar

181. Dragan Radenković 24.11.1953 privatnik

182. Milosav Radičević 18.08.1948 službenik

184. Branimir Radmanović 21.01.1979 student

185. Miloš Radović 03.11.1958 ekonomista

186. Miloš Radović 15.11.1954 službenik

187. Radovan Radović 05.02.1962 privatnik

188. Slobodan Radojević 07.05.1971 veter. tehnič

189. Dragan Radojčić 30.03.1957 službenik

190. Zoran Radojković 27.11.1956 maš. tehn.

191. Miodrag Radosavljević 20.10.1956 frizer

193. Dragica Radulović 30.06.1948 profesor

194. Milorad Radulović 04.05.1968 dipl ing elektronike

195. Dragoslav Rajčić 15.06.1953 mašinski teh.

196. Vladan Ranđelović 19.10.1962 privatni preduzetnik

197. Željko Ražnatović 10.11.1960 privatnik

199. Dobrila Ristić 04.04.1953 ekonomista

200. Saša Ristivojević 01.10.1971 poljoprivrednik

201. Aleksandar Simonović 19.07.1959 profesor

202. Biljana Savić 03.07.1962 direktor

203. Danijela Stevanović 12.10.1974 inžinjer

204. Dragan Spasojević 03.01.1963 hidroenergetičar

205. Dragoslav Simić 08.11.1965 polj. tehnič

206. Dejan Stamenković 10.12.1978 elektro monter

207. Dragan Sakić 04.06.1946 direktor

208. Đorđe Stefanović 07.03.1980 tehničar

210. Ljubinka Sibinović 29.08.1973 ekonomista

211. Milorad Stanin 04.10.1947 penzioner

212. Milisav Stanojević 03.09.1948 magistar agronomije

213. Nebojša Stevanović 04.10.1975 student

214. Nebojša Savić 26.12.1964 radnik

215. Ratko Stevanović 25.09.1944 elektro inž

216. Radovan Stojanović 21.08.1950 dipl pravnik

217. Slobodan Slavković 19.06.1953 dipl ing

218. Stanimir Stakić 16.05.1964 inžinjer

219. Sava Stojšin 27.09.1957 maš. tehn

220. Stevan Subotin 22.10.1952 zemljoradnik

221. Tihomir Stoijilković 07.05.1940 zemljoradnik

222. Ana Tasić 08.09.1979 tv radnik

223. Branislav Pešević 19.08.1968 radnik

224. Milan Tešić 26.05.1973 student

225. Milka Tešić 18.02.1959 ekonomski tehničar

226. Zoran Tijanić 23.08.1967 radnik

227. Marko Todorović 15.10.1947 profesor

228. Sladoljub Todorović 15.06.1962 vozač

229. Miladin Todosijević 21.03.1955 zemljoradnik 

232. Milovan Tomić 19.08.1953 službenik

233. Mirjana Tomić 20.01.1955 poljoprivrednik

234. Slavoljuv Tošić 25.04. 1955 dipl ing šumarstva

235. Velimir Trailović 29.07.1948 direktor

236. Milan Ćirić 30.08.1978 ratni vojni invalid

237. Miodrag Ćosić 14.08.1958 privatnik

238. Stevan Ćulibrk 14.11.1978 student

239. Adam Urošević 12.01.1950 referent 

240. Milutin Filipović  05.10.1944 ugostitelj

241. Branislav Cekić 28.07.1953 ekonomista

242. Milan Čelović 28.08.1959 službenik

244. Vaso Šoškić 03.03.1957 privatnik

245. Ema Šulce 12.03.1979 student

246. Milenko Šmakić  20.03.1938 magistar

247. Petar Šobotović 05.11.1952 vozač

248. Slobodan Jevtić 14.08.1947 prof.univerziteta

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Svet

"Napustite Rusiju"

Evropska centralna banka (ECB) saopštila je da će uskoro zatražiti od banke Rajfajzen internešnel AG da ubrza proces smanjenja poslovanja u Rusiji.

8:02

20.4.2024.

1 d

Podeli: