Demokratska alternativa - Nebojša Čović

Info

Izvor: B92

Utorak, 09.12.2003.

03:01

Default images
Demokratska alternativa sebe označava građanskom strankom demokratskih načela koja se oslanja na sve društvene slojeve i posebno uporište ima u svetu rada i stvaralaštva. Stranka se zalaže za “državu pune sigurnosti i bezbednosti građana i opredeljena je za državnu zajednicu Srbija i Crna Gora koja će biti aktivan činilac regionalne i ukupne međunarodne bezbednosti“. Nastupa sa sloganom: “Kad je teško – Čović”.

 
Red. broj Ime Datum rođenja Zanimanje
1 Dr Nebojša Čović 02.07.1958 doktor mašinstva
2 Milena Andrić 07.10.1946 lekar spec. ginekolog
3 Milivoje Andrić 03.01.1959 vozač
4 Jovan Antonijević 21.04.1947 novinar
5 Milan Antonić 22.05.1947 red. prof. dr medicine
6 Andrijana Arsenijević 11.06.1967 prof. književnosti
7 Dragan Arsenović 06.07.1958 dipl. inž. mašinstva
8 Dragutin Arsić 17.11.1952 doktor epidemiolog
9 Stojanča Arsić 20.05.1948 fizijatar reumatolog
10 Petronije Aćimović 19.01.1966 dipl. pravnik advokat
11 Radovan Bajić 20.12.1960 dipl. inž. mašinstva
12 Radomir Bakal 15.01.1953 oštrač alata V stepen
13 Svetomir Arsić Basara 15.05.1928 akademik
14 Vladan Begović 23.02.1956 dipl. ekonomista
15 Branko Bešević 04.10.1948 saobraćajni inženjer
16 Zoran Biorac 11.04.1955 ekonomista
17 Radomir Bjekić 10.03.1952 dipl. inž. mašinstva
18 Radmila Blagojević 26.01.1951 dipl. pravnik
19 Rade Bogdanović 19.08.1967 elektrotehničar
20 Vukosav Vuk Bojović 18.12.1940 vajar
21 Zoran Boričić 21.09.1942 mašinski inženjer
22 Goluban Bošković 12.10.1960 dipl. inž. saobraćaja
23 Anđelko Brzulja 12.08.1950 dipl. ekonomista
24 Slobodan Bursać 25.10.1946 general - doktor nauka
25 Slobodan Buturović 01.01.1944 prof. pedagogije
26 Nebojša Vejin 26.02.1959 dipl. politikolog
27 Vasa Velemirov 31.03.1955 elektrotehničar
28 Đuro Veličković 1958 inženjer
29 Dragan Vidanović 25.03.1974 student
30 Slobodanka Vidojević Jovanov 03.12.1968 lekar opšte prakse
31 Jelica Vujanić 26.03.1966 advokat
32 Nenad Vujić 03.01.1971 mr menadžmenta
33 Branko Vujović 19.07.1973 dipl. pravnik
34 Nenad Vuković 05.12.1966 advokat
35 Miroljub Vuksanović 24.01.1960 dr opšte medicine
36 Milinko Vulićević 30.08.1945 ekonomista
37 Mirjana Vučen 17.11.1949 trgovac
38 Dragi Vučković 07.09.1964 dipl. filozof
39 Suzana Gazdić 13.07.1964 lekar spec.opšte med.
40 Dragutin Gajić 23.12.1946 profesor
41 Mile Gajić 25.06.1960 lekar - neuropsihijatar
42 Ranko Gajić 18.10.1961 elektrotehničar
43 Stamenko Grbić 28.03.1963 dipl. inženjer mašinstva
44 Milica Grozdanić 31.01.1956 arhitekta
45 Đuro Grubor 10.08.1952 dipl.inž. mašinstva
46 Sveto Dabižljević 25.08.1964 dipl. sociolog
47 Nebojša Dašić 1966 dipl. ekonomista
48 Biljana Dendić 15.02.1964 dipl. pravnik
49 Živorad Denić 11.09.1951 dipl. inž. hemije
50 Vitomir Dragić 27.08.1954 advokat
51 Dragan Dramlić 09.09.1952 doktor nauka
52 Slobodan Drašković 28.09.1962 ekonomista
53 Miloš Duckinoski 28.12.1958 dipl. politikolog
54 Milomir Đokić 16.11.1951 dr medicinskih nauka
55 Đurđa Đorđević 06.05.1950 magistar tehnologije
56 Tihomir Đurđić 06.10.1934 mag. političkih nauka
57 Davor Žderić 28.03.1973 dipl. inž. građevine
58 Dušan Živić 04.11.1955 doktor
59 Nebojša Živković 21.06.1960 geometar
60 Zoran Zelčev 23.11.1945 dipl. inž. kibernetika
61 Ivica Zlatanović 07.06.1968 dipl. inž. elektrotehnike
62 Katarina Zlatanović 01.06.1978 student
63 Bratislav Zrnzević 22.08.1948 dipl. filolog
64 Vesna Zrnić 1963 dipl. inž. mašinstva
65 Ivan Ivanović 26.10.1949 dipl. ekonomista
66 Nebojša Ivanović 11.01.1961 lekar
67 Oliver Ivanović 01.04.1953 inž. mašinstva i dipl. ekonomista
68 Zoran Ivković 19.04.1957 radnik
69 Slađan Ilić 04.02.1969 predsednik opštine
70 Nebojša Išljamović 27.08.1956 geodetski inženjer
71 Nebojša Janković 30.08.1957 inž. saobraćaja
72 Zdravko Jelušić 15.06.1960 dipl. inž. mašinstva
73 Dušan Jovanović 15.04.1951 vanred. prof. dr medicine
74 Goran Jovanović 01.09.1954 dipl. arhitekta
75 Milan Jovanović 07.03.1949 novinar
76 Nenad Jovanović 03.12.1951 dipl. tehnolog
77 Vesna Jovanović 24.01.1972 dipl. filolog
78 Dragoslav Jović 24.07.1948 pedagog
79 Igor Jovičić 16.02.1964 dipl. pravnik
80 Svetislav Jokić 16.10.1958 dipl. tehnolog
81 Anđelka Joksimović 19.08.1962 fizioterapeut
82 Milisav Joksimović 01.08.1955 prof. matematike
83 Veljko B. Kadijević 21.07.1958 vojno polit. analitičar
84 Damir Kakaš 06.10.1946 red. prof. dr medicine
85 Slobodan Kaplarević 25.02.1956 dipl inž. komunikacija
86 Milan Kecman 12.06.1967 dipl. inž. mehanizacije
87 Andrija Kleut 06.10.1966 inž. vazduhoplovstva
88 Živana Kojić 03.07.1956 dipl. ekonomista
89 Nada Kolundžija 30.6.1952 dipl. politikolog
90 Miroslav Kopečni 13.05.1946 dipl. fiziohemičar
91 Ninoslav Krstić 10.07.1946 general
92 Dragan Labović 07.12.1954 dipl. pravnik
93 Marineta Luketa 11.10.1961 dipl. inž. mašinstva
94 Marta Malagurski 25.08.1934 prevodilac
95 Vladimir Manojlović 15.08.1948 mašinski tehničar
96 Igor Marić 07.09.1950 arhitekta
97 Biljana Marjanović 13.07.1966 lekar
98 Milenko Marjanović 27.02.1942 dipl. ekonomista
99 Slobodan Marković 15.11.1970 docent doktor
100 Slobodan Macura 10.08.1962 dipl. pravnik
101 Miloje Madžarević 04.08.1941 prof. dr inž. građevine
102 Mirjana Menković 07.10.1957 etnolog
103 Dejan Mikuletić 28.09.1973 novinar
104 Siniša Milanov 09.01.1963 dipl. inž. mašinstva
105 Milija Milenković 05.05.1963 srednja tehnička škola
106 Miroslav Miletić 17.04.1946 dipl. inž. rudarstva
107 Nikola Mileusnić 13.12.1980 student
108 Dragan Milićević 13.01.1968 dipl. pravnik
109 Milan Milićević 28.01.1949 dipl. inž. mašinstva
110 Predrag Milojević 20.11.1956 dipl. inž. tehnologije
111 Milan Milosavljević 24.01.1956 dipl. defektolog
112 Ratibor Milosavljević 09.02.1942 dipl. inž. elektrotehnike
113 Smiljka Milisavljević 27.08.1952 profesor
114 Zoran Milošević 11.07.1952 dipl. ekonomista
115 Branislav Miljković 06.10.1962 dipl. tehnolog
116 Dragan Mićić 18.06.1960 oštrač reznog alata
117 Branislav Mihajlović 12.08.1953 doktor
118 Igor Mladenović 29.11.1975 saradnik na univerzitetu
119 Božidar Monašević 28.07.1945 tehničar telekomunikacija
120 Julijana Mrkaić 31.07.1955 ekonomista
121 Zorica Naćić 29.01.1950 upravno admin. radnik
122 Ivana Nedeljković 07.07.1973 glumica
123 Zoran Nenadović 26.02.1958 dipl. inž. kibernetike
124 Vladan Nikolić 25.02.1968 dipl. inž. rudarstva
125 Goran Obradović 08.06.1962 dipl. inž. arhitekture
126 Milutin Obradović 09.05.1959 dipl. ekonomista
127 Mićo Oljača 22.07.1953 dr poljoprivrednih nauka
128 Gordana Orlić 28.07.1955 medicinska sestra
129 Branislav Pavić 1954 ekonomista
130 Miloš Pavlović 09.04.1974 dipl. ekonomista
131 Vladimir Pavlović 12.06.1967 dipl. pravnik
132 Branislav Pajić 10.09.1952 lekar - hirurg
133 Dušan Pajić 13.09.1931 prof. doktor u penziji
134 Slobodan Pajić 29.10.1964 fakultet odbrane i zaštite
135 Vladan Perišić 14.07.1961 dipl. pravnik
136 Dušan Petković 16.06.1945 inženjer građevine
137 Đorđe Petrović 12.03.1933 profesor doktor
138 Tatjana Petrović-Ropret 25.06.1967 dipl. pravnik - advokat
139 Milan Pilipović 31.01.1949 dipl. ekonomista
140 Dragiša Popović 16.05.1952 lekar kardiolog
141 Milovan Popović 09.12.1951 mašinski tehničar
142 Miloš Radivojčević 19.08.1958 dipl. ekonomista
143 Ratko Radovanović 16.10.1956 upravni pravnik
144 Radovan Radojičić 23.03.1948 učitelj
145 Verica Radomirović Krstić 07.03.1965 inženjer građevine
146 Radivoje Radosavljević 12.04.1942 penzioner
147 Dragan Radunović 20.03.1952 nastavnik
148 Novica Raičević 20.11.1969 dipl. inž. mašinstva
149 Branisav Rakić 11.04.1960 dipl. ekonomista
150 Zoran Raščanin 27.04.1956 dipl. inž. mašinstva
151 Dejan Reljić 10.11.1971 dipl. inž. saobraćaja
152 Zlatan Ribać 27.12.1962 dipl. pravnik
153 Boško Ristanović 29.08.1963 lekar specijalista
154 Dimitrije Ristić 11.09.1956 dipl. pravnik
155 Mihailo Ristić 16.08.1951 dipl. inženjer elektrotehnike
156 Lidija Ručnov 09.09.1963 dipl. filolog
157 Gojko Savić 16.03.1950 profesor
158 Gordana Savić 20.12.1961 dipl. stomatolog
159 Milorad Savić 24.08.1949 dipl. veterinar
160 Goran Savović 09.10.1966 ekonomista
161 Jasmina Salević Obradović 17.08.1961 primarijus
162 Ivan Samardžić 16.09.1945 dipl. ekonomista
163 Srđan Sikimić 09.08.1952 advokat
164 Siniša Simić 24.08.1952 doktor
165 Radosav Simonović 22.12.1942 lekar
166 Stevan Smolović 02.05.1952 dipl. pravnik
167 Aleksandar Stanković 27.06.1956 lekar specijalista
168 Ruža Stanković 06.12.1960 prof. orijent. filologije
169 Slavoljub Stanojević 18.06.1958 dipl. inž. mašinstva
170 Miroljub Stanojković 09.06.1951 profesor doktor
171 Slavica Stefanović 11.04.1951 dipl. pravnik
172 Vojislav Stijović 16.05.1955 preduzetnik
173 Milan Stojančević 13.10198 student građevine
174 Nada Stojnev 01.01.1965 novinar - žurnalista
175 Savo Stojović 20.10.1949 inženjer mašinstva
176 dr Zoran Stošić 12.05.1957 red. prof. medicine
177 Dragan Subašić 12.02.1955 dipl. pravnik
178 Borislav Tajić 20.03.1961 arhitekta
179 Slobodan Tankosić 19.02.1954 dipl. ekonomista
180 Ivan Tasovac 21.06.1966 pijanista
181 Ana Tisinović Staničkov 17.07.1951 dr lekar specijalista
182 Bogoljub Tomić 08.04.1965 dipl. inž. poljoprivrede
183 Mirjana Tomić - Jovanović 16.07.1946 mr dipl. pravnik
184 Duško Ćeran 03.05.1958 dipl. pravnik
185 Jovan Ćirilov 30.08.1931 publicista
186 Milinko Ćurčin 29.11.1936 ekonomista
187 Vesna Hut 02.12.1951 dipl. pravnik
188 Branko Canković 23.01.1959 dipl. ekonomista
189 Dejan Crnomarković 28.11.1961 novinar
190 Zoran Čobanov 03.03.1952 dipl. inž. melioracije
191 Branislav Čović 16.02.1952 ekonomski tehničar
192 Jovan Čulajević 26.09.1952 dipl. pravnik
193 Miroslav Šekarić 09.04.1949 dipl. pravnik
194 Branislav Šoškić 08.11.1959 dipl. pravnik
195 Zoran Luković 16.05.1957 dipl. ekonomista
196 Zoran Ristić 20.05.1951 broker
197 Slobodan Radišić 09.10.1951 dipl. inž. mašinstva
198 Slađana Božić 28.03.1937 nezaposlena
199 Aleksandar Ivković 21.07.1946 dipl. inž. mašinstva
200 Biserka Marković 12.03.1948 dipl. inž. arhitekture
201 Kosta Nađ 30.12.1952 dipl. pravnik
202 Snežana Lukić 19.08.1964 magistar umetnosti
203 Vesna Dikić 21.10.1965 dipl. pravnik
204 Miroslava Plavšić 22.05.1964 profesor
205 Dragiša Simić 07.09.1952 inženjer tehnologije
206 Tomislav Paunović 03.01.1960 saobraćajni tehničar
207 Darko Stojanović 17.01.1978 student
208 Vladan Nikolić 11.06.1970 dipl. inž. elektrotehnike
209 Biserka Milenković 02.06.1947 profesor
210 Dragan Životić 20.12.1956 inženjer informatike
211 Aleksandar Žarković 23.04.1975 dipl. inž. saobraćaja
212 Husein Banjalučkić 12.06.1952 dipl. inženjer
213 Ljiljana Milovanović 27.09.1974 građevinski tehničar
214 Vladimir Milovanović 13.05.1965 privatni preduzetnik
215 Bratoljub Stanisavljević 26.09.1966 dipl. inž. poljoprivrede
216 Blagomir Živković 20.11.1961 advokat
217 Nikola Beronja 18.12.1978 mašinski tehničar
218 Slavica Mačukat 22.01.1955 ekonomski tehničar
219 Slobodan Raketić 23.12.1943 inženjer
220 Gojko Baletić 10.06.1951 dipl. pravnik
221 Dušan Đuričić 12.03.1942 dipl. inž. mašinstva
222 Stojan Dončić 04.07.1953 inženjer mašinstva
223 Dragan Manić 13.09.1958 dipl. inž. mašinstva
224 Dragan Milošević 24.01.1960 elektrotehničar
225 Gavrilo Azinović 13.06.1938 producent
226 Nebojša Gosić 09.06.1973 mašinski tehničar
227 Zorka Lazarević 20.11.1950 lekar
228 Slobodan Anđelković 13.08.1960 dipl. pravnik
229 Zoran Vojinović 25.11.1951 profesor
230 Nenad Rekić 10.04.1974 mašinski tehničar
231 Miroslav Ivošević 16.05.1965 privatnik
232 Zoran Hadžić 04.12.1955 mašinski tehničar
233 Milorad Cajković 08.07.1961 dipl. pravnik
234 Živoslav Tešić 13.08.1953 profesor
235 Jovan Rapić 28.01.1980 student
236 Goran Pekarski 28.02.1965 mašinski tehničar
237 Budimir Petrović 01.07.1952 direktor
238 Ljiljana Vukošić 22.12.1967 defektolog
239 Darko Stojković 11.11.1959 mašinski tehničar
240 Zoran Praizović 23.07.1966 dipl. pravnik
241 Nebojša Vraneš 27.05.1968 tehnolog
242 Verica Dmitrović 27.08.1963 vaspitač
243 Dejan Sekulić 22.02.1956 turizmolog
244 Danica Laban 20.09.1967 inženjer poljoprivrede
245 Miroslav Marinković 11.10.1950 pedagog
246 Zoran Andrijašević 28.10.1940 dipl. pravnik
247 Perica Jović 29.07.1963 elektroteh. fakultet

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Svet

"Napustite Rusiju"

Evropska centralna banka (ECB) saopštila je da će uskoro zatražiti od banke Rajfajzen internešnel AG da ubrza proces smanjenja poslovanja u Rusiji.

8:02

20.4.2024.

1 d

Podeli: