1. Da budemo optimisti pa da poverujemo da će neko novi zakon rešiti problem.No pošto za implementaciju novog zakona standardno "nema srestava" problem će se - kao i u svim drugim sferama gde ogroman problem zaista postoji- rešiti tako što će se centri za socijalni rad obavezati da pruzmu na sebe sve što fali na ovoj plaaneti, a naročito u Srbiji.Naravno ni njima , uštete radi , ne treba obezbediti nedostajuće radnike jer kako bi se desetostruko plaćali oni po raznim agencijama .Onda ti iz centara za socijalni rad , zbog zaštite ljudskih prava , neka lepo sve one koji su u termilanom stadijumu- a kreveta u zdravstvu za njih nema, sve one bez zdr. knjižice, sve koje otpuste psihijatrije i zatvori - neka lepo vode svojoj kući. Možda zaštitinik građana smisli još nešto... idealno je jer iz nadležnog miistarstva ćute i ne mešaju se u svoj posao. Tu je roblje koje će sve izvršiti , pa ko preživi !
    (ljiljana jošić, 21. februar 2013 19:55)

    # Link komentara