Kakva nam vlada treba – 20 principa o efikasnom upravljanju

Za desetak dana od danas znaćemo ko je osvojio najviše glasova, ali to još ne znači da će taj i pobediti. Znaćemo rezultat, ali ne i stanje na tabeli. Taj drugi čin izbora biće zanimljiviji.

Drugi čin izbora, sastavljanje parlamentarne većine i vlade, odvijaće se daleko od očiju javnosti: u kabinetima političara, kancelarijama investitora u stranački rezultat, ambasadama, ekskluzivnim restoranima i klubovima... Sve kombinacije su mogućne i zato u noći između nedelje i ponedeljka, kada budete znali ko je koliko glasova dobio, nećete znati ko je dobio vlast i ko će sastaviti vladu.

A kakva bi ta vlast trebalo da bude?

Ono što sledi jeste inicijativa u dvadeset tačaka o karakteru i neodložnim poslovima nove srpske vlade. Računam da ako je Đorđe Vukadinović, u ime NSPM-a, mogao da u dvadeset tačaka predstavi plan, inicijativu za spas Srbije, što ne bih mogao ja, u svoje ime, da predložim principe na kojima mislim da bi mogli da počivaju poslovi nove vlade. Utoliko pre što sam zakasnio da se kandidujem za bilo šta.

1. Premijer mora biti jaka politička ličnost spremna da obuzda iskorake iz ustavnih ovlašćenja svih drugih grana vlasti, posebno predsedničke, a posebno ako premijer i predsednik budu iz iste političke grupacije;

2. Vlada može da ima najviše 15 resora i dva potpredsednika, s tim što potpredsednici ne mogu operativno da vode resore prinude (policije, vojske i pravde);

3. Nova vlada hitno će pokrenuti izmenu zakonskih propisa po kojima Srbija ne može da se zadužuje više od 45 odsto od bruto nacionalnog dohotka i tražiće da se pod najpovoljnijim uslovima zaduži do proseka zaduženosti članica EU (nešto preko 60 odsto) s jasnim planom da iz novoformiranog duga podstakne proizvodnju i zapošljavanje;

4. Vlada će potpuno reformisati, u najkraćem roku, poreski sistem u zemlji uvodeći nova pravila plaćanja PDV-a za sva preduzeća: prijava do desetog dana u mesecu, a plaćanje poreza po naplati fakture. U tom slučaju PDV može da se poveća za dva procenta, sa 18 na 20 odsto, uz jasnu obavezu vlade da socijalnu politiku neće voditi oslobađanjem od poreskih obaveza, već pravičnom raspodelom budžetskih prihoda i povećanim poreskim obuhvatom;

5. Vlada neće praviti razliku između stranog i domaćeg kapitala, bio on mali, srednji ili krupan;

6. Tromesečno će objavljivati bilanse o poslovanju javnih preduzeća i preduzeća u državnom vlasništvu. Vlada se obavezuje da za menadžment javnih preduzeća raspisuje izborne konkurse, saopšti imena kandidata, a da za javna preduzeća koja imaju monopolski položaj raspisuje međunarodne konkurse s idejom da, ako je potrebno, na rukovodeća mesta dovede ljude iz inostranstva;

7. Svaki treći dinar iz novoformiranog duga vlada će uložiti u obrazovanje ljudi. U tom poslu podržavaće prvenstveno primenjenu nauku;

8. Umesto razvojne banke, vlada će inicirati osnivanje državnog investicionog fonda otvorenog za sve vrste ulagača, male i velike, domaće i strane, državne i privatne;

9. Vlada neće ukidati samostalnost Narodne banke Srbije, ali će obezbediti odlučujući glas oko upravljanja deviznim rezervama zemlje o čemu će, ukoliko interveniše u tim poslovima, na sednicama zatvorenim za javnost obaveštavati Skupštinu Srbije;

10. Vlada će se obavezati da će preispitati vrstu i broj regulatornih tela, agencija, saveta i komisija i da će to svesti na meru neophodnu za kontrolu rada državnih organa i ostvarivanje građanskih i kolektivnih prava;

11. Vlada će u najkraćem roku definisati politiku subvencija u agraru i mere koje se utvrde trajaće u ciklusima od najmanje pet godina, s mogućnošću da te mere budu diferencirane između Vojvodine i drugih delova Srbije, zbog komparativnih prednosti i prirode proizvodnje;

12. Vlada će do proseka evropskih naknada za korišćenje prirodnih resursa povećati cene korišćenja voda, šuma, ruda, minerala i ostalih prirodnih bogatstava;

13. Vlada će podržavati s jednom petinom svako privatno ili kompanijsko ulaganje u privatne penzione i/ili zdravstvene fondove za građane ispod četrdeset godina starosti koji se odluče za taj vid brige o sopstvenoj budućnosti;

14. Vlada će inicirati izmene Ustava i ukoliko nema dvotrećinsku većinu u parlamentu, neophodnu za neke od ustavnih promena. Vlada će obavezno inicirati promenu izbornog zakona i predložiti povećanje cenzusa za koalicije koje nastupaju na izborima i to po kliznoj skali: što je veća koalicija, veći cenzus. Vlada će se zalagati za kombinovano izborno pravo: proporcionalno i većinsko. Obavezno će predložiti da predsednika države bira Skupština, a ne narod, a da gradonačelnici gradova u Srbiji budu birani neposredno.

15. Vlada neće voditi neutralnu spoljnu politiku, identifikovaće Srbiju sa Evropom, ali će preuzeti jasnu obavezu da pristupanje bilo kojoj zajednici ili vojnoj asocijaciji mora biti potvrđeno na referendumu. Spoljna politika mora biti aktivna, uravnotežena i prvenstveno mora voditi računa o ekonomskim interesima zemlje;

16. Vlada će se obavezati da će u najkraćem roku učiniti sve što je u njenoj moći da pitanje Kosova prevede s tehničkih na politička pitanja koja se tiču teritorijalnog statusa i položaja Srba na Kosovu.

17. Preuzeće na sebe obavezu da se u kratkom roku povuče sav državni kapital i udeli u medijskoj industriji, a pomoći će održanje medija budžetskim sredstvima raspodeljivanim na osnovu projektnih ideja;

18. Naložiće novu reformu pravosuđa;

19. Kulturu će prepustiti kulturnim ljudima;

20. Sport će prepustiti privatnoj inicijativi.

P.S.

Naravno, nadam se da ćemo u ekspozeu novog premijera čuti mnogo više i dublje od ovih nabacanih ideja, ali dok to sačekamo, nije loše da se zabavimo sastavljanjem obaveza za novu vladu.