Danica Grujičić - kandidat Socijaldemokrtatskog saveza

datum i mesto rođenja: 1959, Užice

obrazovanje: Lekar

dosadašnje kandidature: 2012.

stranka: Socijaldemokratski savez

Danica Grujičić je rođena 1959. godine u Užicu. Srednju školu završila je u Moskvi gde je upisala Medicinski fakultet na Drugom moskovskom medicinskom institutu "N.I. Pirogov". Školovanje je nastavila na Medicinskom fakultetu u Beogradu gde je diplomirala sa prosečnom ocenom 9,60.

Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1987. godine.

Doktorsku disertaciju odbranila je 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 2007. godine načelnik je Odeljenja za neuroonkologiju Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije.

Član je Udruženja neurohirurga Srbije, Srpskog lekarskog društva i Evropske asocijacije neurohirurških društava.

Danica Grujičić je potpredsednice Socijaldemokratskog saveza, stranke koju je osnovao nekadašnji funkcioner Nove demokratije Nebojša Leković.

Govori engleski i ruski jezik