Petra Divac pružila podršku roditeljima koji usvajaju decu