U ovoj banji se nalazi jedini prirodni gejzir na Balkanu