Učenici Matematičke gimnazije razvili aplikaciju koja čita emocije na licu