"Svet kakav želiš" - svet bez zagađenja

Kada je reč o rešavanju problema zagađenja vazduha, doprinos privatnih kompanija je veoma značajan, ali ne treba zaboraviti pojedince koji mogu da daju svoj doprinos, a naročito stručnjake koji kod ljudi treba da osveste ovaj problem.