Zakazivanje magnetne ubuduće moguće na samom pregledu