Nova vest
close

Da li je problem sa nesanicom rešiv?

zdravlje

Da li je problem sa nesanicom rešiv?

Treæina ljudi povremeno ima problem sa spavanjem, pokazuju istraživanja,a 80 odsto ljudi u svetu je barem jednom u životu imalo problema sa nesanicom. Prof. dr Dragoslav Sokiæ objasnio je koliko sati sna je zapravo dovoljno za èoveka.

Istraživanja pokazuju da mnogo ljudi ima problem sa insomnijom,a dr Sokiæ je objasnio da postoje odreðene glavne grupe poremeæaja sna koje su uglavnom izleèive.

"Prva grupa je kratkotrajna i traje manje od nekoliko dana, nastaje kao posledica nekog stresa ili tokom išèekivanja neèega. Hronièna insomnija traje duže od mesec dana i tu razlikujemo još dve grupe, a to je ona èiji je uzrok neka druga bolest poput astme ili išijasa i to su insomatske bolesti. Druga grupa je uglavnom uzrokovana sa anksioznošæu i depresijom", rekao je on za TV Prva.

Sokiæ istièe da je svaka grupa nesanice izleèiva, ili barem je moguæe vremenom ublažiti tegobe.Istièe da postoje i insomnije gde je èovek sebe vremenom nauèio da ne spava, te da je to izrazit problem jer onda èovek ulazi u "zaèarani krug" i razmišlja da li æe imati dovoljno sati sna i odmora za sledeæi dan.

Savetuje da kod takve vrste problema ljudi ne bi trebali da èitaju, telefoniraju i gledaju televiziju iz kreveta. Takve aktivnosti su za ljude koji imaju problema sa spavanjem samo dodatni problem.

"Inaèe, spavanje je fiziološki proces, kao što èovek stari i ne može da zadrži starenje, tako i spavanje dolazi spontano zahvaljujuæi mehanizmima u mozgu, lekovi za umirenje samo stvaraju uslove da do spavanja doðe", odgovorio je on nakon pitanja o lekovima.

02.12.2021. 14:02

Podeli: 

Info

Info

Akcija hapšenja policije na Novom Beogradu

Policija na Novom Beogradu uhapsila je Đ. B. zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i promet oružja i eksplozivnih materija.

BBC

Novo Sport Video Menu