Zavejani automobili

Oko deset putničkih automobila ostalo je zavejano na putu Sjenica - Novi Pazar.